Frokostmøte med forskning i reiselivet
Arrangør:Buskerud Næringshage  
Sted:Gamle frivilligsentralen, Rødberg
Kommune: Nore og Uvdal  Kategori: Annet
Dato: 22.11.2017 Fra: 09:00 Til: 10:00

PROGRAM
09:00 - Velkomst. Enkel servering.
09:00-10:00 - Hva er forskning og hvordan kan vi hjelpe dere med å sette i gang forskningsprosjekter? Eksempler på tidligere forskningsprosjekter innenfor mat,opplevelse og reiseliv Informasjon om ulike finansieringsordninger. Etter frokostmøtet er det muligheter for oppfølgende møter om konkrete prosjekter i de ulike bedriftene. Kontakt Gro Irene Svendsen for å booke inn tid og sted.
Pris og Påmelding:
Frokostmøtet er gratis og påmelding ønskes innen 17.november til
groirene@nhage.com – alternativt tlf. 922 61 233
 
FROKOSTMØTE