PrintSpennende eller skremmende? Det kommer an på øyet som ser…


I 2015 var det mindre enn en av ti nordmenn som fryktet av jobbene deres kunne bli overtatt av roboter eller automatisk produksjon. I 2017 ser vi allerede at omstillingen er kommet for fullt. Og den berører de fleste bransjer.


Tekst: Aud Åshild Bjørnsrud

I mandagens utgave av Dagens Næringsliv leser vi om robotrevolusjon på Borregaard. Fra å være et industriområde som sydet av liv og med folk i arbeid over alt, treffer man i dag knapt et menneske.

På sekstitallet jobbet det rundt fire tusen mennesker på fabrikkene. Parkeringsplassen var stappfull og det var mennesker over alt. Den enkelte kjente sin arbeidsplass og sine oppgaver, og det var forutsigbarhet og trygghet som preget hverdagen. I dag er arbeidspresset større på de få som er igjen, og de må forholde seg til mange flere oppgaver enn tidligere. Men Borregaard har aldri gått så bra som det gjør nå. I 2014 ble bedriften kåret til landets smarteste bedrift sammen med Norsk Industri, og digitaliseringen og automatiseringen vil ennå fortsette. Det kan lett bli helt folketomt på fabrikkene, og at alt kan styres fra sofaen hjemme.

Samfunnet endrer seg som følge av denne utviklingen, og det dukker opp andre muligheter i nye typer yrker. Hevdes det. Men hvor raskt klarer samfunnet å endre seg, og hvor lett blir det for folk å tilpasse seg nye arbeidsmetoder og tilegne seg den kunnskapen som det nye samfunnet krever? I rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway», initiert av Kunnskapsdepartementet (2015), er det forsket på hvilke bransjer som ser ut til å bli digitaliseringens vinnere og tapere.
 
I følge denne kilden vil disse bli minst berørt
  • Hotellsjefer
  • Ernæringsfysiologer
  • Spesialister i pedagogikk
  • Audiografer og logopeder
  • Ledere av helsetjenester, sosialomsorg, utdanning og undervisning
  • Psykologer
  • Lektorer og lærere
  • Spesialistsykepleiere
  • Systemanalytikere/-arkitekter
  •  Sivilagronomer
Og disse kan bli mest berørt:

·        
Operatører innen produksjon av fotofil og papir mm
·         Telefon- og nettselgere
·         Dataregistrerere
·         Speditører og befraktere
·         Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
·         Advokatsekretærer
·         Regnskapsførere
·         Andre montører
·         Operatører innen skinn og lærprodukter
·         Operatører innen tekstilbehandling

Når vi i tillegg vet at automatiserte og selvkjørende biler etter all sannsynligvis vil begynne å innta norske veger allerede fra 2020, ser vi konturene av en fremtid ingen helt ser konsekvensene og rekkevidden av. Det eneste som er sikkert er at utviklingen er i gang, og den lar seg verken reversere eller stoppe. Det kan oppleves som skremmende, eller spennende. Det hele er avhengig av øyet som ser og evnen til og ønsket om å se muligheter og henge seg på omstillingsbølgen.