PrintBuskerud Næringshage inviterer til gratis frokostmøte om forskning i reiselivet
 

Telemarksforskning kommer til Rødberg 22 november og ønsker å møte bedrifter med utviklingsplaner.Tekst og foto: Redaksjonen


 
Telemarksforsking kobler bedrifter med forskningsmiljøer for å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som bedriftene står ovenfor. Oppdraget er en del av prosjektet «Kompetansemegling i Buskerud», satt i gang av Buskerud fylkeskommune og Norges Forskningsråd. Målet er å styrke bruken av forsking i utviklings- og innovasjonsarbeid i næringslivet, og Telemarksforsking har fått ansvar for reiseliv- og opplevelsesnæringen i Buskerud.

- Vi ønsker å hjelpe bedrifter med å kartlegge utfordringer og muligheter, vurdere om bedriften trenger den kunnskapen og kompetansen som et forskningssamarbeid kan gi, og finne fram til hvilken kompetanse og forskningsmiljø den enkelte trenger for å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt. Vi bistår også med å designe forskningsprosjektet, finne finansieringskilde og veilede i søknadsprosessen, forteller Gro Irene Svendsen i Buskerud Næringshage.

- Målet med samlingen er å informere om dette tilbudet, for så å følge opp med enkeltmøter om utfordringer de enkelte bedriftene står ovenfor.

Etter frokostmøtet er det mulig å få et oppfølgende møte om konkrete prosjekter.

- Dette er et enestående tilbud for bedrifter som går med utviklingsplaner, og det vil bli gitt eksempler på tidligere forskningsprosjekter innenfor mat, opplevelse og reiseliv og informasjon om ulike finansieringsordninger, avslutter Svendsen som håper mange kommer for å få innblikk i mulighetene som finnes.