PrintKaninhoppekonkurranse på Bakkeøya


Førstkommende helg blir det full fart på Bakkeøya da 80 kaniner skal vise sine kunster.

Tekst: Redaksjonen. Foto: Facebook 
 

Modum og Omegn Kaninhoppere arrangerer konkurranse på Bakkeøya i Uvdal 9. og 10. Juni. Det kommer 12 førere med tilsammen 80 kaniner.

Modum og Omegn Kaninhoppere (MOKH) er en hoppeklubb tilsluttet Norges Kaninhopperes Landsforbund (NKHLF). MOKH ble stiftet i 2000, og har hatt jevnlige aktiviteter i form av treninger og konkurranser siden den gang.
 
 
  

Program for helgen:

Pia Memorial – 9. og 10. juni
Ansvarlig: Mariann Bråten

 

Klasser:

Lørdag:
Kroket bane elite
Kroket bane vanskelig
Kroket bane middels
Kroket bane veteran
Kroket bane lett
Rett bane middels
Rett bane lett
Lengde elite
Lengde ikke elite

Søndag:
Rett bane elite
Rett bane vanskelig
Rett bane veteran
Høyde elite
Høyde ikke elite

Cup i lett/middels-klassene.

 
   

Litt generelt om kaninhopping
Ref:modumkh.weebly.com/kaninhopping.html

Kaninhopping går ut på å på en god måte føre sin kanin over en rekke hinder i fire ulike grener. Kaninen må vise egen vilje og interesse for å gjennomføre øvelsene. I baneklassene vinner kaninen som fullfører med færrest antall feil på raskest tid. En feil er enten riv eller skjevt hopp over hinder. I tillegg dømmes det fra klassen Middels og oppover også "korrigeringer". En korrigering er å gi kaninen ny mulighet til å klare et hinder, enten ved bruk av linen eller hender. Tre korrigeringer gir en feil. I høyde og lengde vinner kaninen med det høyeste eller lengste hoppet. Kaninen har tre forsøk på hver høyde, tre korrigeringer under et forsøk regnes som et forsøk på høyden. 

Trening av en kanin til å kunne delta på konkurranser, krever tålmodighet. Først må kaninen være vant til å bli håndtert og vennes til å bruke godkjent sele og line. La gjerne kaninen gå fritt i en innhegning med selen på i begynnelsen og venn den forsiktig til linen. Lær så kaninen å kunne styres til høyre og venstre, samt stoppe ved å forsiktig holde igjen i linen. Når kaninen er fortrolig med sele og line kan du begynne å trene på hinder. Begynn lavt, med kun én bom på hvert hinder og la kaninen løpe over. Etter hvert kan du øke høyden og lengden på hindrene, men det anbefales å ikke hoppe høyere enn høyden i klassen Lett før kaninen har fått erfaring fra konkurransebanen. 

Grener: 

Rett bane: En bane på 8-12 hinder stilt opp rett etter hverandre. Kaninen med færrest antall feil på raskest tid vinner. 
Kroket bane: En bane på 8-12 hinder stilt opp i en bane med høyre- og venstresvinger. Kaninen med færrest antall feil på raskest tid vinner.
Høyde: Samme hinder hoppes over gjentatte ganger hvor høyden økes for hver runde. Kaninen med det høyeste hoppet vinner. 
Lengde: Samme hinder hoppes over gjentatte ganger hvor lengden økes for hver runde. Kaninen med det lengste hoppet vinner. 

Baneklasser:

Lett: Banen består av 8 hinder med 200cm mellom hindrene. Maksimal høyde er 30 cm og maksimal lengde er 45 cm. 
Middels: Banen består av 10 hinder med 220 cm mellom hindrene. Maksimal høyde er 38 cm og maksimal lengde er 70 cm. 
Vanskelig: Banen består av 10 hinder med 250 cm mellom hindrene. Maksimal høyde er 45 cm og maksimal lengde er 80 cm. 
Elite: Banen består av 12 hinder med 280 cm mellom hindrene. Maksimal høyde er 52 cm og maksimal lengde er 80 cm. 

I klassene Rett og Kroket bane begynner alle kaniner i klassen Lett. Gode resultater i Lett gir opprykk til klassen Middels, og deretter klassene Vanskelig og Elite. Avhengig av hvor mange deltakere det er i en klasse, deles det ut et gitt antall "pinner". Er det f.eks. seks deltakere i en klasse, deles det ut to pinner. Tre pinner i Rett Lett gir opprykk til Rett Middels, tre pinner i Kroket Lett gir opprykk til Kroket Middels osv.