Print4H-fylkesleir i Buskerud

På leiren deltok fem klubber fra Numedal, Dagali 4H, Uvdal 4H, Lågen 4H, Lyn 4H og Vittingen 4H, med til sammen 42 deltakere


Pressemeldig, HILDE-KRISTIN BUØEN ØYNEBRÅTEN, ORGANISASJONSRÅDGIVER SKOG OG MILJØ, 4H BUSKERUD