PrintInnovasjonsløft i Numedal
 

Etter onsdagens frokostmøte der Kristian Vidvei fra Ålhytta fortalte om sine erfaringer med Innovasjonsløft i Hallingdal var det stor stemning for å høre mer om muligheten for et tilsvarende tilbud i Numedal.


Tekst og foto: Redaksjonen


 
 

Ålhytta har hatt mye glede av å være med på Innovasjonsløftet i Hallingdal, i likhet med mange andre bedrifter. Sigdal skal i gang i mars/april 2019, og er det mange nok bedrifter som blir med er det stor sannsynlighet for at dette kan tilbys bedrifter også i Numedal.

Kristian Vidvei hadde mange eksempler på områder i bedriften som hadde hatt stort utbytte av å delta i Innovasjonsløftet, og selv om han var meget skeptisk før Ålhytta meldte seg på er han nå en av de ivrigste forkjemperne for å være med i en runde til. – Både små og store bedrifter har, uansett bransje, har mye å hente på å ta en slik runde, mener han.

Innovasjon i praksis
Det finnes mange definisjoner på begrepet innovasjon. Det mest vanlige er ord som nyutvkling, nyskaping og nytenkning. Sjur Dagestad i Innoco ga definisjonen fornyelse og forbedring da han ledet samlingene som Ålhytta deltok på i Hallingdal. Og det sier også litt om hvordan Innoco veileder bedriftene som deltar i innovasjonsløftet. Noen ganger er det fornyelse som er løsningen på å komme nærmere målene bedriften har satt, andre ganger er det forbedring. Ålhytta trodde løsningen for dem var fornyelse, men fikk klare svar på at forbedring av rutiner og mer effektive løsninger var det de skulle ha fokus på.

Det var mange på frokostmøtet som kunne kjenne seg igjen i det Vidvei delte fra Ålhyttas prosess, og som så at det kunne være en god investering i tid å se på hvordan bedriften bedre kan rigges for å frigjøre tid. Konklusjonen på frokostmøtet ble dermed at Buskerud Næringshage tar kontakt med Sjur Dagestad i firmaet Innoco for å høre om han kan komme for å presentere programmet for interesserte bedrifter.

Vidvei fortalte at deltakerne fra Hallingdal var alt fra små 2-3 mannsforetak til større bedrifter, og det kan være en fordel med bedrifter som har ulik bakgrunn og utfordringer, for da får man innspill fra nye hold og uten de samme begrensninger som man ofte får når man har jobbet over lengre tid i en bransje.

I følge Innocos nettside passer programmet for alle som vil utvikle nye felt og satsinger i virksomheten, og typiske deltakere i programmet er gründere, offentlige ansatte, ledere, HR-sjefer, kommunale ledere, mellomledere, tillitsvalgte, prosjekt- og teamledere.

Siden 2003 har 1800 deltagere gjennomført innovasjonsprogrammet. Innovatører fra nært sagt de fleste bransjer har vært innom oss for å lære seg å innovere i praksis.

JCDeaux var de første vi jobbet med. Deretter kom Halliburton, Storebrand, NorConsult, Eidsiva Energi, NAV, Hamworthy Gas Systems, regnskapsbransjen, Nofima, Statsbygg, Posten, Nortura, Triangel, Innovasjon Norge, EDB ErgoGroup, Rustfrie Bergh, Forsvaret, Tronrud Bygg, Time, Sola og Flekkefjord kommune og noen kommuner til, så som: Fredrikstad, Hvaler, Ski, Bærum, Lier, Jevnaker, Hurum og Ringerike. For ikke å glemme en rekke bydeler i Oslo. Difi har vi hatt gleden av å jobbe med i tillegg til Kartverket, Hadeland Glassverk, Asker Produkt, Hallingplast, Sundvolden hotell og Brødrene Dahl – for å nevne noen få.