PrintSamspillhelg og konsert på Rødberg


Nore og Uvdal kulturskole arrangerer kurs/samspillhelg på Rødberghallen for elever på hardingfele, sjø-/fjellfløyte og slåttetromme 11. - 13. januar

Tekst: Liv Bergset. Nore og Uvdal kulturskole


 
 

Nore og Uvdal kulturskole er hovedarrangør for samspillhelga, men samarbeider med Norges Musikkhøgskole og Øvre Eiker kulturskole om elever og lærere som skal delta. 35 elever er påmeldt, og opplegget strekker seg fra fredag kveld til avslutningskonserten på søndag.

I tillegg til egne kulturskolelærere skal tre lærere fra Norges Musikkhøgskole være instruktører. Steinar Ofsdal har vært en pådriver for å ta vare på sjøfløytetradisjonen i Numedal og gjøre den kjent, og deltar som lærer på sjøfløyte/fjellfløyte. Håkon Høgemo er hardingfelespelemann fra Sogn og underviser på Norges Musikkhøgskole i tillegg til at han er distriktsmusiker i Sogn og Fjordane. Han skal være feleinstruktør, sammen med kulturskolens egen hardingfelelærer Even Tråen. Kjell Tore Innervik underviser også på NMH og har fattet interesse for slåttetrommemusikken. Han skal derfor bidra med å gi slagverkelevene et innblikk i hvordan det er å spille folkemusikk på slåttetromme.

Fokuset på samspillhelga blir å lære tradisjonelle slåtter fra Numedal på fele, fløyte og tromme, og å få til samspill med alle instrumentgruppene. Målgruppen er elever på fløyte, fele og slagverk, både fra Nore og Uvdal kulturskole og Øvre Eiker kulturskole, samt slagverkelever som går på Norges Musikkhøgskole sitt talentutviklingsprogram. Prosjektet har også fått økonomisk støtte fra Buskerud Folkemusikklag.

 
Samspillhelga avsluttes på søndag med en konsert som er åpen for publikum, der elever og lærere deltar i samspill.