PrintRekordstort kjøpsutbytte i Coop Øst


Medeierne i Numedal nyter også godt av denne veksten

Tekst: Redaksjonen.


 
 

– I Coop er vi stolte over å være annerledes, spesielt når overskuddet skal deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte. Vi teller nå over 379 000 medeiere i Coop Øst. Delingsøkonomi er i vinden som aldri før, og treffer spesielt de yngre aldersgruppene. Ca. 50 prosent av våre nye medeiere i 2018 er under 30 år. De yngre kundene våre er i tillegg til delingsøkonomi opptatt av samfunnsansvar og tilgangen til sunn og bærekraftig mat. Alt dette får de hos oss, sier  Tore Tjomsland, administrerende direktør i Coop Øst ifølge avisa Valdres.

Kim Haug på Coop Kirkebygda i Uvdal er også veldig fornøyd med at det i år har vært en liten økning fra fjorårets utbetaling. Litt i underkant av 115 000 kroner er utbetalt til medeierne fra Coop Kirkebygda, og kjøpsutbyttet kan enten stå på medlemskontoen og forrente seg eller tas ut i kontanter.

Kim Haug var tidlig tilhenger av Coop konseptet med en medlemseid organisasjon. – Det er et unikt konsept, og det var helt klart avgjørende i mitt valg av arbeidssted, smiler den trivelige Coop lederen i Uvdal som ikke får fullrost sine mange lojale og trofaste kunder som gjør det mulig å opprettholde butikktilbudet.

Coop Østs omsetning endte på 6 943 millioner kroner (6,9 milliarder kroner). Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 357 millioner kroner. Coop Øst er landets største samvirkelag, og i 2018 ble 27 000 flere medeiere i samvirkelaget