PrintKvinner hjelper kvinner


Uvdal og Nore bygdekvinnelag inviterer til «solidaritetsbasar» og hyggelig samvær mandag 18. mars på Uvdal Herredshus.

Tekst: Redaksjonen 
 
 

Nytt internasjonalt samarbeid
Utviklingsfondet har blitt Norges Bygdekvinnelags nye samarbeidspartner om internasjonalt arbeid. Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og fattigdom. Hvert år når organisasjonen ut til over en halv million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika med konkrete hjelp-til-selvhjelpsprosjekter som fokuserer på organisering, likestilling og bærekraftig landbruk.


Norges Bygdekvinnelag samarbeider med Utviklingsfondet om å fremme kvinners kår i Guatemala, og lokallagene rundt om i hele landet er med og bidrar på mange ulike måter. De iherdige bygdekvinnene i Nore og Uvdal har samla inn mange fine gevinster, og retter en stor takk til alle bedrifter og andre som velvillig har vært med og bidratt. I tillegg til loddbøker og trekninger vil leder av Nore bygdekvinnelag, Gudrun Lund, fortelle om prosjektet og arbeidet lagene er med og støtter.

Guatemala er et land med ekstremt stor ulikhet, og over halvparten av befolkningen lever i fattigdom. Forskjellene er i tillegg store mellom urbefolkningen (Maya) og landets øvrige befolkning. Utviklingsfondet jobber gjennom lokale organisasjoner for å styrke kvinnegrupper og kooperativer i avsidesliggende landsbyer og urfolksområder, og jobber politisk for å sikre urbefolkningens rettigheter og råderett over naturressurser.
 
Mange kvinner i Guatemala har få eller ingen mulighet til egen inntekt, og eier ikke egen jord. Spesielt viktig er derfor å styrke kvinners rettigheter og posisjon
 
Utviklingsfondet jobber med nasjonal politikk for å sikre urbefolkningens rettigheter og råderett over naturressurser. Her er Ana Maria Castañedea Diego, som koordinerer et prosjekt om klimatilpasning