PrintBruprogrammet på høring


Vegdirektoratet foreslår å bruke 73 millioner hvert år de neste fire årene for å forsterke bruer i fylkesvegnettet som er flaskehalser for tømmertransporten. Norges skogeierforbund