PrintStortinget vil gjøre slutt på dødsbo i landbruket


Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag er svært glade for at Justiskomiteen ønsker å få slutt på at landbrukseiendommer kan bli liggende som dødsbo over år. Norges Skogeierforbund