PrintFrigjøringsdag og veterandag 8. mai 2019


Vi ønsker å markere Norges frigjøringsdag, og hedre alle våre veteraner og deres innsats for Norge. På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner

Tekst: Redaksjonen

 

Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler, forteller Nils Runar Sporan som er områdesjef i Heimevernet.

Etter tale og bekransning ved bautaen ved Rødbergdammen, der blant annet ordfører og Heimevernet deltar, går turen videre til Tunhovd med avduking av minnesmerke ved Pålsbudamen og film og tale i Tunhovd samfunnshus. Det settes opp gratis buss fra Rødberg til Pålsbu og retur på kvelden.

Arrangementet er åpent for alle, og det serveres kaffe og kaker i forbindelse med foredraget.