PrintFøreslår å fjerne villreinområde: – Bit for bit tar vi plassen til reinen
Grunneigarar vil ha meir aktivitet i nasjonale villreinområde. Villreinforkjemparar fryktar hyttebygging i sårbare fjellområde. NRK Hordaland