PrintElver har stor betydning for mange – ikke bare fisk og fiske


Vann i regulerte elver er bra for folkehelse, trivsel og natur, og en ny studie foreslår flere ting
  forvaltere og kraftverkseiere kan gjøre når de planlegger tiltak i regulerte elver. NINA