PrintEuropan


Vi går inn i en veldig spennende tid nå, melder Nore og Uvdal Kommune. Påmeldingene til Europankonkurransen er godt i gang og til nå så har det meldt seg 12 deltakere som ønsker å komme med innspill på Rødberg

Pressemelding v/ Buskerud Næringshage AS, Gro Irene Svendsen, Rådgiver forretningsutvikling

 

 
 

Dette er veldig bra! Vi må huske på at vi konkurrerer med mange spennende prosjekter rundt omkring i Europa, hele 47 spennende prosjekter hvorav 3 er i Norge – så at vi til nå har så mange som har registrert seg til Rødberg er vi godt fornøyd med.

Vi gleder oss selvfølgelig mest til å begynne å få inn forslagene og da må være tålmodige helt fram til juli. Sensommeren og høsten kommer forslagene inn og vårt mål er å synliggjøre alle forslagene som kommer inn.

For mer informasjon om Europan-konkurransen https://www.europan-europe.eu/ og informasjonen om Rødberg https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-15/site/rodberg-no