PrintBjørn Wiggo kjører 30 mil for å spille i Drolsum Stasjon: Lørdag er de på hjemmebane
Tradisjonen tro opptrer blågressgjengen i Drolsum stasjon på hjemmebane i mai. Ringerikes Blad