PrintNytt styre i Nore og Uvdal Næringsselskap SA


Det ble et innholdsrikt årsmøte i Nore og Uvdal Næringsselskap, med inspirasjon fra både prosjektleder Sigrid Hoem i prosjektet «Fortellinger fra Numedal» og Ingebrigt Steen Jensen med sitt foredrag om hvordan vi kan lære av de beste selskapene i verden innenfor
kulturbygging, historiefortelling, viktigheten av å ha en tydelig ideologi, samarbeid og hvordan få frem det beste i hverandre.

Pressemelding v/Tea Mork, daglig leder i Nore og Uvdal Næringsselskap SA

 

 
 
 

Det nye styret i Nore og Uvdal Næringsselskap SA blir også i år ledet av Hans Jørgen Jahren. Med seg som styremedlemmer får han; Kristin F. Brunvoll, Birgit K. Friis, Kjetil Nørstebø, Inger Lassegård, Kåre Gunnar Bergstøl, Jens Chr. Brodersen og Lars Troppen. Torunn Kolstad ble valgt som vararepresentant. Det blir et ungt og friskt styre med en bred kompetanse og fremoverlente mennesker, sier Tea Karoline Mork, daglig leder i selskapet.

Det blir et spennende år på mange måter. Vi er midt i en periode, der hele næringsarbeidet i Nore og Uvdal kommune er under evaluering. Vi håper på større forutsigbarhet framover og gode diskusjoner om hovedstrategier for arbeidet. Det er viktig å få kontinuitet i arbeidet og at vi diskuterer hvilke hovedoppgaver som blir viktige framover er helt naturlig. Jeg gleder meg virkelig til videre arbeid, avslutter Tea.