PrintFærre elever blir mobbet i Buskerud


Analysene av Elevundersøkelsen 2018 viser at andelen elever i Buskerud som oppgir at de har blitt mobbet har sunket på alle de tre obligatoriske trinnene i undersøkelsen. Buskerud Fylkeskommune