PrintSøskenbarntreff


På lørdag samlet etterkommerne til Ola og Birgit Brandsgård og Tollef og Birgit Tollefsen seg til søskenbarntreff

Tekst og foto: Redaksjonen

 


 
 

Det var i utgangspunktet 73 søskenbarn, så det har til tider vært ganske så folksomt på søskenbarntreffene de har hatt tidligere år. Dette året passet det bare for 18 av søskenbarna, men det ble likevel en solid gjeng som var samlet til familiesamling. Og med gode spillemenn i egne rekker ble det både vakker musikk og mulighet for en svingom utpå kvelden.

Både Brandsgård og Tollefsen hadde store familier, så det ble fort store familiesamlinger når alle var samlet. Ola og Birgit Brandsgård hadde 7 barn, Margit, Anna, Gunhild, Ole, Ingeborg, Kittil og Halvor. Tollef og Birgit Tollefsen hadde 11 barn, Tollef, Ola, Erik, Karl, Birgit, Johan, Halvor, Alfred, Kari, Gudrun og Ingeborg. Og båndene ble om mulig enda sterkere da fire av barna på hver side giftet seg med hverandre. (Brandsgård siden nevnt først) Anne med Tollef, Ole med Ingeborg, Ingeborg med Johan og Halvor med Gudrun.

Det begynner å tynnes i rekkene, så konklusjonen etter årets treff var klar. De venter ikke i fem år til neste treff! Allerede neste år planlegges det et nytt søskenbarntreff for Brandsgård-Tollefsen klanen.
 
Søskenbarn
Ektefeller