Print83 millioner til lokal idrett og fysisk aktivitet i Buskerud


Buskerud får 83 millioner kroner til idrettsformål fra de såkalte spillemidlene i 2019. Buskerud Fylkeskommune