PrintSevle-seminaret
 

Norsk energipolitikk blir tema på årets Sevle-seminar 25. mai.


Pressemelding v/Gro Sevle

 

 
 

Sevletunet arrangerer årlig Sevle-seminaret som tar for seg et samfunnsaktuelt tema innenfor sjangrene Politikk - Helse - Nyskapning. Kunnskapen deles fra relevante fagpersoner og politikere og det settes av god tid til debatt og spørsmål fra salen. Det vil bli innlagte kaffepauser og lunsj. Sevle-seminaret gjennomføres for 2. gang i mai 2019 og årets tema er "Norsk energipolitikk - hva betyr det for deg og meg?".

·         Lurer du på hvorfor det bygges utenlandskabler og vindturbiner i Norge?

·         Hva gjør den elektromagnetiske strålingen fra vindturbiner, høyspentlinjer og mobilmaster med natur, liv og helse?

·         Er vindkraft et klimatiltak eller en naturkatastrofe?

·         Blir det dyrere eller billigere strøm av dette?

·         Vil strømprisene stige ennå mer?

·         Hvilke konsekvenser vil alt dette i så fall få?

 

Dette er blant temaene du vil få lære mer om på Sevle-seminaret 2019. For å dele denne dybdekunnskapen og belyse sammenhengen mellom de ulike temaene, vil vi få høre følgende innledere:

HOGNE HONGSET
Hogne er opprinnelig utdannet pedagog og hans yrkesbakgrunn består av 20 år i skoleverket, 20 år i oljeindustrien i Aker og Statoil; hvorav de siste 10 årene som en av informasjonssjefene i Statoil. 10 år i LO-forbundet Industri Energi, der han i hovedsak jobbet med energispørsmål. Han er en engasjert samfunnsborger med stor interesse for sammenhengene energi-klima-natur-industri. Han har skrevet 6 spenningsromaner, den siste med tema fra vindkraftbransjen ("Vindbaroner"). Hogne reiser helt fra nord-vestlandet for å dele sin kunnskap med oss denne dagen.

SISSEL HALMØY
Sivilingeniør teknisk kybernetikk, jobbet med teknisk utvikling og prosjektledelse innen forsvar og olje. Siden 2001, jobbet med elektromagnetisk stråling og helse, er generalsekretær i Folkets Strålevern.

I tillegg kommer PER OLAF LUNDTEIGEN, Stortingspolitiker (Sp), ARNE NÆVRA, Stortingspolitiker (SV) og RIKARD KNUTSEN, Statssekretær fra Olje- og energidept. (Frp)

Dagens konferansier er Joachim Jarlev.
Kulturelle innslag v/ Nipe Torsteinson.