PrintÅpnet miljøgate i Veggli
Foto: Buskerud Fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune satser på trygge og trivelige tettsteder: - Nå blir det bedre for gående og syklende, sier fylkesvaraordfører Olav Skinnes. Buskerud Fylkeskommune