PrintStatus for rovdyrene i Norge


Det er en oppgang i jervekull og bjørnekull i Norge, mens det er noen færre ulvekull enn året før. Det viser Rovdatas innrapportering på bestandsstatus for de fire store rovdyrene. Norges skogeierforbund