PrintDet kan fortsatt hogges mer skog i Norge


Fellessesjonen dag to på Skog og Tre-konferansen var viet til spørsmålet om vi kan hogge mer skog i framtida, uten at det truer verken miljø eller klima. Norges skogeierforbund