PrintMøtte regionpolitikerne: Samferdselsministeren ønsker sterkere involvering


Nasjonal transportplan 2022-2033: Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk innspill fra Viken og Innlandet fylkeskommuner og Oslo kommune. Buskerud Fylkeskommune