PrintRøye, ørret og sik kan være borte fra innsjøene om temperaturen stiger
I fremtiden kan nordmenn måtte klare seg uten flere kaldtvannsfisker hvis temperaturen i innsjøene fortsetter å stige. NRK Nordland