PrintForsvarlig bekjempelse eller uforsvarlig hastverk?
Flere er skeptiske til tiltakene Mattilsynet og Miljødirektoratet kommer med for å stanse utbredelsen av skrantesjuke. Er dette tempoet forsvarlig, eller forhaster vi oss? Nationen