PrintStadig fleire vil ha ein bit av den norske utmarka. Men er det plass til alle?
Det er dei som vil bruke marka til beite, som ofte blir taparen, meiner forskar. Han undersøkjer no kvifor nokon lykkast med eit godt samarbeid, medan andre kranglar. Forskning.no