PrintFransk bondeleder vil skadeskyte ulv for å holde dem unna saueflokkene


Franske sauebønder krever at alle gjetere skal ha stående løyve til skyte med skarp ammunisjon mon ulv. – Vi vil kunne skade dem for å skremme dem bort fra beiteområdene, sier Claude Font i sauebondeorganisasjonen FNO. Nationen.no