PrintLangt mer effektiv tømmertransport på veg


Større lass på tømmervogntogene gjør at skognæringen nå sparer millioner av kroner.
Norges Skogeierforbund