PrintDen intense kampen mot skrantesjuke


Det siste året har det vært arbeidet intenst i kampen mot skrantesjuken. En helt villreinstamme i Nordfjella er tatt ut, og 74 000 dyr er testet for sykdommen siden smitten ble oppdaget i 2016.Norges Skogeierforbund