PrintDisse 70 idrettsanleggene i Buskerud får spillemidler


Buskerud fylkeskommune har fordelt 85 millioner kroner til 70 idrettsanlegg i fylket. Buskerud Fylkeskommune