PrintFelles dataløft for norsk natur


Neste uke samles 70 forskere, naturforvaltere, dataforvaltere og studenter for å diskutere framtidens dataforvaltning for økologi, bevaringsbiologi og naturforvaltning. Norsk Institutt for naturforskning