PrintNye hensyn til hekkende fugler


Norsk PEFC Skogstandard krever hensyn til rovfugler, ugler og storfugl. Nå er det også vedtatt nye retningslinjer for hvor det ikke skal hogges i hekkesesongen. Norges Skogeierforbund