PrintSatellitter og droner skal ruste norsk landbruk for framtiden
Norske forskere jobber nå for å utvikle teknologi og digitale løsninger som kan hjelpe bønder å tilpasse seg et klima i endring. Forskning.no