PrintSlik planter du etter markberedning


Planting etter markberedning krever spesiell kunnskap hvis du vil unngå kostbare feil. Men med litt kunnskap, kan et snudd humuslag med litt mineraljord oppå bli en lønnsom investering.
Norges skogeierforbund