PrintFaglig uforsvarlig tiltak mot skrantesyke
Undersøkelse av mulig skrantesyke på Hardangervidda bør skje ved ordinær jakt over flere år, og ikke kun ved nedskyting av bukker over kort tid. Dagens Næringsliv