PrintNorges fineste skoleanlegg i massivtre
Foto: SPINN arkitekter

– Det finnes ikke et skolebygg i hele verden med de samme innovative løsningene, sier Enova om nye Flesberg skole i Buskerud. Byggmesteren