PrintFra slagmark til nasjonalpark: Dette har vi lært av Hjerkinn-restaureringa


Ved inngangen til FN’s restaureringstiår er Hjerkinn et viktig eksempel på at summen av samarbeid, vitenskapelig kunnskap og praktiske erfaringer er nøkkelen til vellykket, storskala restaurering. Norsk institutt for naturforskning