PrintMindre skogskader enn fryktet

Omfanget av både skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet i 2019. Dermed unngår skogeierne at prisen på forsikringen. Norges Skogeierforening