PrintDen norske kirkes Korona-tiltakKoronaviruset setter sitt preg på Norge og verden, og alle blir berørt i større eller mindre grad. Også kirken har gjort tiltak for å begrense smitten. I et infoskriv fra fungerende sokneprest Kristine B. Aschim i Nore og Uvdal leser vi blant annet at påskens gudstjenester er avlyst og konfirmasjonene utsatt til høsten. 


Tekst: redaksjonen

 

Den norske kirke har satt opp retningslinjer for dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser, og gitt instrukser på hvilke tiltak som bør følges. Disse retningslinjene vil bli endret etter hvert som korona-sitasjonen utvikler seg, men det som er sikkert er at påskens gudstjenester avlyses og konfirmasjoner utsettes til høsten.

Videre er følgende viktig å merke seg;

GUDSTJENESTER

Alle gudstjenester til og med påske er avlyst. Derfor er det satt i gang et samarbeid mellom flere menigheter om å lage en video for hver søn- og helligdag vi ikke kan være sammen. Videoene legges ut på facebooksiden til menighetene sammen med en andakt, skrevet av en av prestene. Foreløpig er samarbeidet mellom Nore og Uvdal, Rollag og Veggli.

DÅP OG VIELSER

Vi vil kunne gjennomføre dåp og vielser, men med begrenset antall mennesker i kirka. Maks 50, medregnet ansatte. Da vil det også være viktig at folk holder god avstand til hverandre, unngår å klemme og håndhilse.

GRAVFERD

Gravferdsseremonier vil gjennomføres med maks 50 tilstede i kirka, medregnet ansatte fra kirka og byrået. Det kan være aktuelt med streaming av seremonien, men dette vil være avhengig av hva det lokale byrået kan tilby. Dette må i så fall byrået stå for, og det må være etter ønske fra familien.

KONFIRMASJON

Konfirmasjonene i Nore og Uvdal er besluttet utsatt til høsten, det samme gjelder konfirmantenes gudstjeneste og fotografering. Hvordan det blir med undervisning ser man an – hvis det ikke er mulig å møtes på en stund kan det bli aktuelt å ta noe på nett.

Nye datoer:

·         Fotografering: 29.august

·         Konfirmantenes gudstjeneste: 30.august kl.17

·         Konfirmasjon i Nore: Lørdag 19.september kl.11

·         Konfirmasjon i Skjønne: Søndag 20.september kl.11

·         Konfirmasjon i Uvdal: Søndag 27.september kl.11

FASTEAKSJONEN

Kirkens nødhjelps fasteaksjon blir heldigital og det er laget innsamlinger for hver av menighetene på facebook som er delt på menighetenes facebookside. Det finnes også andre måter å gi på – informasjon om dette finnes på fasteaksjonen.no.

Fasteaksjonen avsluttes 31.mars – dagen bøssebærerne skulle gått.