Numedalsnett
Lørdag 23. juni   |     Du er her: Forsiden >
PrintHelsebussen i Numedal - i praksis


Pasientreiser v/ avdelingssjef Roger Holmen og veileder Torgunn Nikkerud takket ja til  å gi oss informasjon og svare på spørsmål om vårt stadig omdiskuterte tema: Helseekspressen, et gode som forsvant i Numedal.Tekst og foto: Helga Wetterhus


Utdrag fra foredraget :

I året 2015 ble det en endring i helsetransporten  i Numedal, fra Helseekspress til Helsebuss. Det medførte  tap av helsepersonell som ledsager og tap av båre.
Nyinnkjøpt  Helsebuss til bruk  i Numedal fra våren 2017 . Sjåføren er alene om ansvaret .  BUssen har  heis, komfortseter , bedre plass i midtgangen til rullestol og  god plass på toalett . Helsebussen hører inn under prehospitale tjenester med tilgang til  hjertestarter og direkte kontakt med nødsambandet . GPS viser til enhver tid hvor bussen befinner seg. Alle sjåfører av Helsebussen er pålagt å kunne livreddende førstehjelp.
Pasienter kan i samråd med fastlegen ha med seg  privat ledsager . Retningslinjer finnes på : Pasientreiseforskrifter.

Årsaken til endringen, fra Helseekspress til Helsebuss, skyldes nedgang i antall rekvisisjoner i Numedal. I motsetning til  Hallingdal  som hadde stabil etterspørsel. Blant de frammøtte på folkeopplysningsmøte var det mange som meddelte sine negative erfaringer som passasjer etter at Helseekspressen med helsepersonell ble tatt bort. Savnet av en hjelpende hånd ved f.eks toalettbesøk mens bussen er  i bevegelse kan medføre ekstra stress og ytterligere forverring av helsetilstanden. Videre var det et savn å ikke kunne legge seg ned på en båre og samtidig  oppleve ivaretakelse  etter for eksempel en krevende cellegiftkur og lignende.

De frammøtte på folkeopplysningsmøte håpet på lydhørhet og forståelse hos pasientreiser.  Det  ble applaus  over følende kommentar : Kom tilbake med  helsepersonlell og  etterspørselen i Numedal blir merkbar.

Sammenligningen med hallingdølene som fortsatt har tilgang  til en helseeskspresstjeneste ble konkretisert  med følgende spørsmål: Hva er forskjellen på en numedøl og en hallingdøl når begge trenger en  ivaretagende  transport til og fra sitt hjemsted? 

Svaret kom  som en direkte faktaopplysning basert på statlige retningslinjer.  Det er pasienten i samråd med  fastlegen og spesialisthelsetjenesten som pr i dag finner  fram til den beste transportløsningen. Alenekjøring , dvs taxi eller ambulanse har vist en økning i Numedal 2016. Har en pasient behov for ledsager må det avklares med fastlegen. Retningslinjer finnes under Pasientreiser.no 

En konkret frustrasjon kom fram under møte : Helsebussens  bestemte stoppesteder medfører at pasienten må ta drosje til og fra   stoppesteder  selv om det er bussholdeplass i nærheten av hjemmet,som  kunne benyttes. Dette  ble begrunnet med at økning i antall stoppesteder og dermed forlenget reisetid  vil bli dyrere enn utgift til drosjer .Selv med en drosje utgift på eks 1500 kr.


MINE KOMMENTARER på vegne av rådet for eldre...

Formålet med åpent møte: Få forståelse for hvorfor helsebussen e r et faktum pr i dag. Samtidig, på saklig grunnlag, overføre to års erfaringer fra brukergruppa til pasientreiser. Pasientreiser takket for at de fikk være tilstede på et åpent folkemøte, det hadde knapt skjedd før. De ville ta med seg ytringene fra en engasjert  forsamling.

NB! I dag 5.5  kom følgende beskjed fra avdelingssjef Roger Holmen: Helsebussen som tidligere har manglet drikkevann og avis skal fra nå av ha begge deler. Dette takket være erfaringsbasert tilbakemelding  fra folkeopplysningsmøtet i går. 

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne vil takke alle for frammøte. Det kommunale rådet trenger folkets røst i sitt arbeid. 
 
 
Her er link til  hele Pasientreiseforskriften Jeg viser til:

§18 Reiseledsagerens rett til dekning av tapt arbeidsinntekt

« En reiseledsager har rett til å få dekket dokumentert tapt arbeidsinntekt med kr 125 per time. Kan ikke tapt arbeidsinntekt dokumenteres, har ledsageren rett til å få dekket dokumenterte nødvendige utgifter til leid hjelp til erstatning for eget arbeid under fraværet med opptil kr 40 per time. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke.

Er det av medisinske eller behandlingsmessige grunner påkrevd med en særskilt kvalifisert ledsager, eller billigere forsvarlig ledsager ikke kunne vært skaffet, dekkes tapt arbeidsinntekt etter ledsagerens lønnsregulativ, tariffavtale eller takster fastsatt i forskrift.

Tapt arbeidsinntekt dekkes med inntil åtte timer per døgn. Særskilt kvalifiserte ledsagere som er nødvendige for reisen, har rett til dekning for flere enn åtte timer.

Fravær innenfor ledsagerens vanlige arbeidstid som ikke gir trekk i lønn, dekkes ikke. Tapt arbeidsinntekt for en særskilt kvalifisert ledsager utbetales til arbeidsgiveren hvis ledsageren ikke trekkes i lønn, jf. § 27.

Ansatte i hjemmesykepleien og en ledsager som mottar stønad etter folketrygdloven kapittel 4 eller 8, har ikke krav på dekning av tapt arbeidsinntekt.»

Viser også til:

§ 19.Nære pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

«Nære pårørende til en pasient har rett til å få dekket nødvendige utgifter ved reise til

a)

en pasient som har livstruende sykdom, har omsorg for barn under 14 år og ikke makter å reise hjem, hvis den behandlende lege har gitt en uttalelse om at behandlingen varer minst to uker,

b)

psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievernkontor hvis poliklinikkens ansvarlige leder eller familievernkontorets faglige leder attesterer at det er nødvendig at den pårørende kommer,

c)

et kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger, eller

d)

kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon, forutsatt at kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og at kursdeltagelsen er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.

Reisen dekkes etter samme regler som for pasienter. Etter første ledd bokstav a dekkes én reise per uke.»

 

 
Avdelingsleder Roger Holmen og Veileder Torgunn Nikkerud
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Gunn Ellen Røysgård, Uvdal (52)
Ellen Borgeteien (70)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Oda Eidissen, Kongsberg (27)
Connie Othilie Thorberg, Kongsberg (32)
gunhild elmsten, kongsberg (100)
Andre eller uspesifisert bosted
Tony Oglesby, Knoxvill, Tn. USA (56)
Arne Marius Kirkaune, Lysmyra (45)
Ivona Tomic, Dagali (25)
Veslemøy Omdalen.Aasberg, Dagali (9)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren