Numedalsnett
Torsdag 21. mars   |     Du er her: Forsiden >
PrintKompetansekrav med tilbakevirkende kraft
 

De mye omtalte kompetansekravene til lærere i grunnskolen har skapt stort engasjement både lokalt og nasjonalt.Tekst og foto: Redaksjonen. 
 

Kompetanseheving i skolen har vært et satsingsområde i en årrekke, og det har vært et tilbud som mange lærere og skoleledere har benyttet seg av. Utdanningsdirektoratet har lagt det godt til rette for de som ønsker å heve kompetansen i basisfagene matematikk, norsk og engelsk gjennom stipend og vikarordninger. Det som har gjort at debatten har tilspisset seg ved det siste utspillet fra regjeringen er at det ikke lenger er et tilbud men et krav, og at det har tilbakevirkende kraft. Dette har medført at flere i skolen har reagert på det de mener er «avskilting» av lærere som i en årrekke har undervist disse fagene, men som ikke lenger anses som kvalifiserte fordi de mangler de påkrevde studiepoengene som de nye kravene har satt.

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2015 estimerte at Norge i 2020 vil mangle ca 3500 grunnskolelærere. Mye tyder på at dette estimatet er for lavt. Rapporten sier heller ikke hvor denne lærermangelen vil komme, men det har tradisjonelt vært mer utfordrende å få kvalifiserte lærere til distriktskommunene og det er lite som tyder på at denne trenden vil snu.

Den skolepolitiske debatten i Norge styres ofte av sentrumsområdenes behov. Den nye lærernormen som er kommet med krav om flere lærere i klassen og spesiell fagkompetanse hos enkeltlærere slår sterkest ut i byer og bynære strøk, og det innebærer at nok en sten flyttes på vektskåla der distriktene blir taperne i kampen om ressursene.

Hvordan dette på sikt vil slå ut for skolene i Numedal gjenstår å se. – Vi har i Numedal en felles plan for kompetanseheving og har hatt det i flere år. Her står også omtalt hvilke fag de ulike kommunene har behov for lærere med undervisningskompetanse i. Flesberg kommune har målsetting om å ha to lærere på videreutdanning til enhver tid – gjennom Udirs tilbud, forteller Siri Baklid ved Flesberg skole. Skolene i Numedal har dermed allerede kommet godt i gang med å etterkomme de nye kompetansekravene i basisfagene, men det har til nå vært et tilbud lærerne har kunnet benytte seg av og der de selv velger hvilke fag de ønsker videreutdanning i. Når kravet nå settes med tilbakevirkende kraft betyr det at lærere som underviser i disse basisfagene ikke vil være kvalifiserte etter 2025 med mindre de gjennomfører studier som gir dem tilstrekkelig med studiepoeng i de respektive fag. «Avskiltingen» det snakkes om vil da komme etter fristen er ute i 2025, da eventuelle lærere som har takket nei til videreutdanning ikke lenger vil kunne undervise i disse fagene. Det vil si, de blir eventuelt sidestilt med ufaglærte lærere.

Kirsten Gjestemoen Hovda i Nore og Uvdal er i likhet med Siri Baklid positiv til mulighetene for videreutdanning, men stiller seg bak de kritiske røstene som mener at de nye kompetansekravene ikke bør ha tilbakevirkende kraft. Over fire hundre underskrifter ble samlet inn og overlevert ministeren, noe som må kunne sies å være et klart signal på hvordan kravet ble mottatt av lærere og skoleledelse i landet. Videreutdanning bør baseres på ønske og frivillighet heller enn tvang, og det bør være mulig å utvise skjønn og gi dispensasjoner der skoleledelsen finner det mest riktig. – Vi har mange lærere som har tatt og er i gang med videreutdanning med utgangspunkt i Udirs tilbud, og det er ekstra gledelig å se at så mange lokale ungdommer har valgt lærerutdanning, sier Gjestemoen Hovda som kan fortelle at skolen i dag er godt rustet med lærere som oppfyller kravene. – I distriktene er vi avhengig av å ha lærere som kan undervise i flere fag, det vil ikke fungere på små skoler å ha spesiallærere i få utvalgte fag.

- Når lærere er borte på studier i dag bestrebes det på å sette inn faglært vikar. Studiefraværet er datofestet lang tid i forveien, og det gjør det lettere å finne faglærte vikarer. Samtidig er det selvsagt generelt en utfordring med tilgang på faglærte vikarer. Det er, logisk nok, vanskeligere å løse desto flere lærere som studerer samtidig, uttaler Siri Baklid som opplever at lærere jevnt over er positive til muligheten for å få ny kompetanse. Slik det ser ut nå har både skoleledelse og lærere en sjuårsperiode på å oppfylle kravene. Om protestskrivet som ble levert blir tatt til følge har det ikke kommet signaler på, men siste ord i debatten er neppe sagt.

 
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Brita Rudi Sommer, Lia på Rødberg (67)
Synøve Enerstvedt Hjalland, Uvdal (52)
Oda Fosen, Lampeland (28)
Jone-Øyvilde Smalsundmo, Flesberg (16)
Ola Hov, Rollag (66)
Arvid Svingen, Veggli (70)
Marlene Jaramillo, Rødberg (62)
jøran larsen, nore (45)
Bjørg Anita Jensen, Rødberg (51)
Ola Hov, Rollag (66)
Helene Lande, Flesberg (23)
Ruth Kofstadmoen, Lampeland (45)
Bibbi Bergan, Veggli (87)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Stian Sælebakke, Kongsberg (36)
Andre eller uspesifisert bosted
Lars Kristian Sjødal, Kisgruveveien, Kongsberg (21)
Erling Thoen, Lillehammer (70)
Geir Are Bjørnsrud, Oslo (48)
Kitt Kaasalia, GRANSHERAD (72)
Sandra C.Bergan, Veggli (24)
Tevje Haare, Vestfossen (48)
Lene Myran, Kongsberg (41)
Rolf Aarvelta, Kongsberg (72)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren