Numedalsnett
Torsdag 21. mars   |     Du er her: Forsiden >
PrintTettere på Villreinfjellet


Mandag 5.mars vedtok kommunestyret i Nore og Uvdal å igangsette prosjektet «Tettere på Villreinfjellet» i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune.


Tekst: Redaksjonen. 
Miljødirektoratet har gjennom programmet «Villreinfjellet som verdiskaper» delvis innvilget Nore og Uvdal kommune sin søknad om finansiering av prosjektet «Tettere på Villreinfjellet». Søknaden ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens Naturoppsyn, Nore og Uvdal Næringsselskap, Buskerud Næringshage og kommunen. Det ble søkt om midler til prosjektet «Tettere på Villreinfjellet» med ønske om å etablere en «Villrein- og opplevelsespark Hardangervidda Øst».

Det er ikke konkludert med endelig plassering av opplevelsesparken, men Solheimstulen og Vasstulan, eventuelt en kombinasjon av disse områdene, ble foreslått. Opplevelsesparken vil kunne ha følgende elementer:
· Stien opp til «Dyregravshalle».
· «Dyregravshalle»
· Utstilling av Johan Bruns villreinbilder.
· Tamreindrifta med samiske tradisjoner
· Restaurering av en dyregrav
· «Steinkjørkja» som kan ha vært brukt av samer allerede fra 1400 tallet.
· «Den kaldeste ølla»
· Kobling til dagens næringsaktivitet på Hardangervidda. Det drives i dag stor næringsaktivitet rundt jakt, fiske, beite og vandring.
· Kobling til andre kulturminner og historisk aktivitet på Hardangervidda herav også krigshistorien og et mulig stolpehus på Solheimstulen
· «Park» opplevelser på valgt parkområde innendørs og utendørs relatert til hovedtemaene, der fokus blir å oppleve og gjøre
· Lokalmatservering

Buskerud Fylkeskommune søkte samtidig på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet om midler til forprosjektet «Velkommen til Villreinfjellet». Dette prosjektet har som målsetting å bygge «villreinfjellet» som merkevare. Miljødirektoratet valgte å se søknadene fra Buskerud Fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune i sammenheng, og forutsatte en samordning av prosjektene. Buskerud Fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune stilte seg positiv til en slik samordning, og åpnet for at Nore og Uvdal kommune sitt prosjekt kunne begrenses til delprosjekt 1 og 2 (forprosjektene) i 2018, og at man i ny søknadsrunde i 2018 kan søke på delprosjekt 3-12 (hovedprosjektene). Denne løsningen førte til at Miljødirektoratet innvilget totalt kr 1.000.000 til Buskerud Fylkeskommune.

Nore og Uvdal kommune ble informert om prosjektet til Buskerud Fylkeskommune etter at prosjektbeskrivelsen var ferdig utarbeidet, og saken var behandlet av formannskapet. Dette gjorde det uaktuelt å samkjøre søknadene før søknadsfristen. Det at Miljødirektoratet allikevel ønsket å se søknadene i sammenheng, og oppfordret til samarbeid, vurderes å være en styrke for prosjektet. Dette styrker samarbeidet med Buskerud Fylkeskommune og nabokommuner og gir prosjektet større tyngde.

Delprosjekt 1 – kompetanseinnhenting starter etter planen første halvår 2018. I dette delprosjektet er lokalkunnskap viktig, og kommunestyret støttet rådmannens forslag om å bruke Nore og Uvdal Næringsselskap som prosjektleder for dette delprosjektet. Delprosjekt 2 – konseptutvikling avhenger i større grad av reiselivskompetanse, og det ble besluttet å avvente til Buskerud Fylkeskommune har tilsatt prosjektleder for sin del av prosjektet. Dersom denne personen også kan bidra inn i Nore og Uvdal sin del av prosjektet vil dette sikre større samordning og tettere samarbeid mellom prosjektene. Buskerud Fylkeskommune har signalisert at de ønsker at ordfører trer inn i styringsgruppa for det samlede prosjektet.

Den lokale styringsgruppen består av ordfører Eli Hovd Prestegården (leder), Lars Inge Enerstvedt (SNO), Gro Rudi (kommunalsjef NMK), Målfrid Toeneiet (virksomhetsleder Næring), Vilhelm Håvardsrud (politisk valgt representant) samt en representant fra Fjellstyret.
 
I første omgang er det som nevnt kompetanseinnhenting og det er «avspark» i prosjektet 22.mars på Rødberg Hotell – og håper at så mange som mulig med gode historier/lokalkunnskap Hardangervidda kan komme.
 
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Brita Rudi Sommer, Lia på Rødberg (67)
Synøve Enerstvedt Hjalland, Uvdal (52)
Oda Fosen, Lampeland (28)
Jone-Øyvilde Smalsundmo, Flesberg (16)
Ola Hov, Rollag (66)
Arvid Svingen, Veggli (70)
Marlene Jaramillo, Rødberg (62)
jøran larsen, nore (45)
Bjørg Anita Jensen, Rødberg (51)
Ola Hov, Rollag (66)
Helene Lande, Flesberg (23)
Ruth Kofstadmoen, Lampeland (45)
Bibbi Bergan, Veggli (87)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Stian Sælebakke, Kongsberg (36)
Andre eller uspesifisert bosted
Lars Kristian Sjødal, Kisgruveveien, Kongsberg (21)
Erling Thoen, Lillehammer (70)
Geir Are Bjørnsrud, Oslo (48)
Kitt Kaasalia, GRANSHERAD (72)
Sandra C.Bergan, Veggli (24)
Tevje Haare, Vestfossen (48)
Lene Myran, Kongsberg (41)
Rolf Aarvelta, Kongsberg (72)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren