Numedalsnett
Torsdag 14. november   |     Du er her: Forsiden >
PrintNæringsarbeid i Nore og Uvdal


I evalueringen av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal er det avdekket følgende:  - Nore og Uvdal har en stor risiko for befolkningsnedgang, - Næringslivet og gårdbrukere synes å ha god tillit til Nore og Uvdal Næringsselskap, - Næringslivet i Nore og Uvdal har forholdsvis lav tillit til kommunen, både til politikerne og de ansatte, i forhold til andre kommuner.

Nore og Uvdal Kommune.

 


 
Innkalling til formanskapsmøte 3.juni 2019 - sak 23/19

Oppsummering og konklusjonen under er fra notat som er laget av Telemarksforskning v/Knut Vareide på oppdrag fra Nore og Uvdal kommune - side 134. Nore og Uvdal kommune ba om bistand til å gjennomføre en prosess sammen med en lokal arbeidsgruppe bestående av fire politikere og fem representanter fra næringslivet.

Det var ønsket å få en ekstern evaluering av Nore og Uvdal kommunes samlede innsats i næringsutviklingsarbeidet med særlig fokus på samspillet mellom kommunen, næringsselskapet og næringslivet

Saken kan leses i sin helhet i Formannskapssak 23/19 side 118

Arbeidsgruppas evaluering av kommunens samlede næringsarbeid side
123


Oppsummering og konklusjon

Nore og Uvdal kommune står ovenfor en situasjon der de må avklare om det er ønskelig å videreføre samarbeidet med Nore og Uvdal næringsselskap.
Dette samarbeidet har blitt regulert i en avtale der Nore og Uvdal Næringsselskap utfører spesifiserte utviklingsoppgaver og får overført midler til å drive selskapet og utføre disse oppgavene.
Denne avtalen må eventuelt fornyes i løpet av 2019.

Et av de første spørsmålene en må ta stilling til er altså om en skal fortsette dette samarbeidet.

Til dette spørsmålet har vi avdekket følgende momenter som er relevante i en slik vurdering: 

Nore og Uvdal har en stor risiko for befolkningsnedgang. Arbeidsplassutviklingen i næringslivet er en svært viktig faktor for å bedre flyttebalansen og befolkningsveksten. Nore og Uvdal ligger langt unna alternative arbeidsmarkeder som er lett å nå gjennom pendling og er derfor avhengig av arbeidsplassene som finnes i egen kommune. Det er derfor viktig for kommunen å styrke sitt næringsarbeid. 

Næringslivet og gårdbrukere synes å ha god tillit til Nore og Uvdal Næringsselskap.

Næringslivet i Nore og Uvdal har forholdsvis lav tillit til kommunen, både til politikerne og de ansatte, i forhold til andre kommuner.
Vi tror at det er nødvendig med et godt tillitsforhold for at næringsarbeidet skal gi resultater. Næringslivet ønsker at kommunen fortsatt skal bruke Nore og Uvdal næringsselskap. Om kommunen beslutter å gjøre de oppgavene som tidligere ble satt ut til Nore og Uvdal Næringsselskap, vil dette antakelig forverre det fra før svake tillitsforholdet mellom næringslivet og kommunen.

Ut fra dette vil vi anbefale kommunen å fortsette samarbeidet med Nore og Uvdal Næringsselskap.

Det betyr ikke at en skal fortsette å arbeide på nøyaktig samme måte som tidligere. Et vellykket næringsarbeid betinger at en hele tiden er på jakt etter forbedringsmuligheter og holder øye med muligheter som oppstår. Undersøkelsen av tillitsforholdene i Nore og Uvdal viser at det er forbedringspotensial i forhold til samarbeidsklimaet mellom kommune og næringsliv.

Hvis kommunen velger å fortsette samarbeidet med Nore og Uvdal Næringsselskap bør en ta stilling til følgende spørsmål:

Er oppgavene som næringsselskapet har de strategisk riktige?
Næringsselskapets oppgaver er spesifisert i avtalen med kommunen. Men er dette de oppgavene som er mest effektive? Er det klare nok målsettinger for resultatene av arbeidet? Tillitsundersøkelsen viser at verken politikere eller næringslivet synes at kommunen har klare mål om vekst i næringslivet. Dette bør tas tak i. Skal kommunen egentlig spesifisere hvilke arbeidsoppgaver næringsselskapet skal utføre? Eller ville det være mer hensiktsmessig å spesifisere hvilke resultat en er ut etter og la næringsselskapet få større frihet til å velge de mest hensiktsmessige metodene?

Kan rolleavklaring og samarbeid kommune/næringsselskap/næringshage bli bedre? Det bør være mest mulig tydelig hvilke roller kommunen, næringsselskapet og næringshagen har. I den grad dette er tydelig, er det også viktig at kommunikasjonen om hvem gjør hva og hvorfor er tydelig og forståelig for alle.

Kan styret i næringsselskapet fungere bedre?
Vi har i arbeidet med dette notatet ikke grunnlag for å vurdere om styret i næringsselskapet har fungert godt eller ikke. Men på generelt grunnlag vil det være viktig for næringsselskapets arbeid å ha et styre som fungerer godt. Det har med Næringsarbeid i Nore og Uvdal 29 hvilke personer som styret består av og deres samlede kompetanse. En bør vurdere om det finnes et forbedringspotensial her.

Samfunnsplan og næringsplan. Nore og Uvdal er i ferd med å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen. Dette er en fin anledning til å få kommunen, næringslivet og frivillig sektor til å samle seg om felles ambisjoner og mål for utviklingen i Nore og Uvdal. Det er meningen at det skal utarbeides ny næringsplan når kommuneplanens samfunnsdel er ferdig. En del av de problemstillingene og spørsmålene som er stilt i de foregående punktene kan da besvares. Dette planarbeidet er viktig og bør prioriteres høyt.

Følge opp næringsarbeid og utvikling i kommunen regelmessig. Et vellykket næringsarbeid krever stor innsats over lang tid. Det er viktig at kommunen holder oppmerksomheten rundt dette arbeidet hele tiden. Det bør være faste møtepunkter mellom politikere, ansatte, næringsselskap og næringsliv. Det er også viktig at en overvåker utviklingen i kommunen og hele tiden vurderer om strategien er riktig og om innsatsen til næringsarbeid er effektiv.

Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Hege Andersen, Uvdal (34)
Lars Melby, RØDBERG (46)
LIV MARIT HELGERUD, VEGGLI (34)
Vidar Kittilsen, Nore (50)
Sondre Bergan, VEGGLI (15)
Gunnar Øystein Helmersen, Rødberg (64)
Åsmund Traaen, Rollag (67)
Gunhild Vøllo, Uvdal (23)
Oddvar Grøtterud, Uvdal (33)
Sondre Bergan, Veggli (15)
Leander Plassen, Uvdal (9)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Andre eller uspesifisert bosted
Liv Kari Haug (44)
Stian Steindal (36)
Liv Inger Løkseth, Rollag (30)
Leonora Syla, oslo (14)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren