Numedalsnett
Mandag 17. februar   |     Du er her: Forsiden >
PrintUvdal Kraftforsyning SA (UKF)


Leser i Hallingdølen at tidligere styreleder med tidligere styre i UKF var samlet til rådslaging i UKF lokaler. 
En kan undre seg over hvordan de fremstiller saka. Når de sier at de ikke vil bli gjort til syndebukk(er) hvis Nore Energi AS (NEA) velger Ringerikekraft AS. Har panikken fått tatt tak
 
Leserinnlegg: Arne-Ottar Svendsen, Medeier i Uvdal Kraftforsyning SA


 
 
Hva mener de.

Når de sier at de ønsker at politikere ikke skal velge at NEA går inn i Ringerikekraft AS. Det er nå stadfestet at tidligere styre i UKF snudde ryggen til en fantastisk mulighet for å få til et Numedal Energi AS og med hovedkontor for nett i UKF. De snudde ikke bare ryggen til dette, men de gjorde det egenrådig nesten «diktatorisk» utfra deres myndighet i UKF. Dette da det er ikke styre i UKF som skal avgjøre dette, men eierne og det er ikke styre som er eierne alene. Dette skulle de lagt fram for eierne i UKF. Det er også motforestillinger på synet med et Numedal Energi AS mellom tidligere styre med styreleder og nåværende styreleder utfra det vi kan lese i innlegg. Tidligere styre sa nei, men nåværende styreleder ønsker dette. Det er heller ikke riktig å skrive at vi i UKF ønsker det ene eller det andre, da det er eierne som til slutt skal avgjøre det, når et styre skal legge frem på et eiermøte. Det sies så mye om en dårlig prosess i NEA, men hva da med UKF. En kan forstå at nåværende styreleder i UKF har «hastverk» og skriver ting som ikke er forankra hos eierne i UKF, med tidligere styreleder med styre hadde god tid, men valgte bort eierne i UKF.
Det må også belyses åpenheten som er kritisert fra NEA og kanskje fra ordfører sin side. Nåværende «erfaren» politiker i kommunestyrer meddelte innbygger at han ikke kunne fortelle noe om dette da han måtte passe seg hva han fortalte som politiker. Denne åpenheten var frafallende hos tidligere styreleder i UKF, som også er tidligere «erfaren» politiker, som å fortelle om et eventuelt hovedkontor for nett i UKF for eierne, så «åpenhet» er visst ikke så viktig fra noen.

Det økonomiske delen ved en sammenslåing med flere alternativ mellom enheter.

Tidligere styre i UKF sier til Hallingdølen at hvis NEA blir solgt til Ringerikekraft AS, så blir arvesølvet solgt ut av kommunen. Trodde de ble medeiere i et større selskap med mulighet for utbytte og ikke solgt, men fusjonert. Blir noe solgt får de vel ikke utbytte for senere år.
Det økonomiske delen er lagt frem fra NEA, som gjelder fusjonen i det økonomiske delen med Ringerikekraft AS. Dette må virke fårstålig for befolkningen i Nore og Uvdal Kommune (NUK). Dette vil gi en nedgang med 12 øre pr. kWh for nettkundene og en besparelse for NUK med ca. 300 000 årlig på nettleie. I tillegg til mulighet for utbytte. Dette vil si at selskapet blir ikke solgt, men fusjonert inn i et annet selskap.
Når det gjelder utspill fra nåværende styreleder i UKF, tar han og styre det som en selvfølge den økonomiske delen. Strømkunder i UKF har stilt spørsmål hvorfor de skal få økt sin nettleie ved en sammenslåing av verkene. Det er forstårlig at de stiller spørsmålet da UKF har drevet verket med lav nettleie i over 10 år for sine kunder. Det har kommet frem en økonomisk løsning fra nåværende styreleder i UKF som er forankret i styre, men ikke i et eiermøte. Jeg er ingen «allviter», men det finnes nok bedre økonomisk løsninger både for UKF og NEA sine strømkunder hvis en skal tenke i de baner, om kommunestyre ønsker dette alternativet. Dette kunne styreleder i UKF fått innspill på, fra sikker flere eiere i UKF hvis de hadde hatt et eiermøte.

Samfunnsregnskap.

Det blir hevda at det er laga et samfunnsregnskap fra tidligere styreleder i UKF, som heller ikke er lagt frem for eierne i UKF. Her vil UKF spare 1,5 mill i året. Hva ville de spart i samfunnsregnskapet for et eventuelt Numedals Energi AS? Det blir sagt at avstandene blir for lange. Hvorfor det, når hovedkontoret for nett skulle ligget i UKF.
Nå sier tidligere styre at UKF kunne vær brukt i sammenslåing mellom UKF og NEA, men i et Numedal Energi AS ble avstandene for store. Det skulle vel også vært bygg lenger nedi dalen i et Numedal Energi AS også? Så hva er retorikken deres?

Ansatte

Når en leser hva som står i Hallingdølen fra tidligere styreleder og det som nåværende styreleder skriver, så spriker vel dette kanskje også.
Tidligere styreleder hevder med ansatte at det beste var to elverk i Numedal. Dette fordi det var for lange avstander.
Nåværende styreleder sier at de ønsker å få til et Numedal Energi AS og har med seg de ansatte. Hva er riktig? For de ansatte er vel informert i sin tid fra begge parter.
NEA sier i dag at de skal beholde alle arbeidsplasser og det er vel viktig og kan være et godt punkt, når avstandene er veldig lange til Ringerikekraft AS. Hva hvis en slår sammen nabo verk, skal det da effektiviseres og ikke ha dobbelte funksjoner? for da blir vel besparelsene enda større og i tråd med myndighetene krav til effektivisering.

Elverkene har tre kjernefunksjonene i sine elverk.

1.Nettfunksjonen er monopoldelen som elverkene eier.

Dette er distribusjonsnettet (linjenettet med komponenter) som transporterer strømmen til sine kunder.
Linjenettet som er motorvegen for strømkunden og koster mer på landet å holde i drift for at kundene får strøm. Dette utgjør fastleddet pr. år og øre pr. kWh i forbruk for kundene. Hva elverkene maksimalt kan ta i nettleie av sine kunder blir bestemt utfra inntektsrammen som blir tildelt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Dette vil si at elverkene eier alle kundene. Denne er 12 øre lavere for UKF sine kunder enn i NEA, men blir 12 øre lavere for NEA sine kunder ved fusjon med Ringerikekraft AS.

2.Kraftportofølgen til elverkene.

Kraftdelen er kraften som elverkene kan selge til sine kunder øre pr. kWh, men denne kraften kan kundene kjøpe fra andre kraftleverandører i det frie kraft markedet fra kraftleverandører.
Kraftleverandørene benytter «gratis» det samme nettet som elverkene har i sin monopolvirksomhet.

3.Fiber.

Her har de fire elverkene dannet et frittstående selskap Numedal Fiber AS (NUFI), som de eier med 25% hver.
Fiber er bra og gir fiberselskapet NUFI gode inntekter. Elverkene får også egne inntekter fra fiberkunder. Det er her selskapene må skjerpe seg og tar for meg UKF. Det kan virke forstårlig at NVE kommer med pålegg og lover om Selskapsmessig og funksjonelt skille. Det er her tidligere styreleder med styre i Uvdal uttaler i Hallingdølen, som ikke stemmer i virkeligheten. De sier at de pløyer overskudd tilbake i nettfunksjonen. Da skal IKKE nettdelen bruke penger på å investere i fiber, men eierselskapene SKAL ta ut overskudd i fiberselskapet for å investere i fiber og ikke bruke av nettselskapet sine penger. Da fiberselskapet NUFI går med bra overskudd over mange år. Det UKF får inn i inntekter av fiber, er overhodet ikke i balanse enda og går ikke med overskudd enda med de utgifter som er med fiberlån og investeringer, som de siste årene er brukt av nettpenger. Det er her det må være viktig at hvis små selskaper skal eksistere, at de selv når de skal investere i fiber, så bør de eventuelt ta ut overskudd i fiberselskapet og ikke bruke av nettselskapet sine nett penger.

Det er kanskje slik at kanskje «erfarne politikere med flere» ikke er så kompetente innen energi yrket, for det er et komplisert tema. Da er det ikke underlig at myndighetene tar tak og lager problemer for nettselskapene med lover.

Sammendrag kanskje:
Det kan kanskje se ut til at noen «erfarne» politikere holder kortene tett til sitt bryst og deler ikke med innbyggere selv om de er valgt av folket, men driver lobbyvirksomhet mellom kommunestyre politikerne.
I UKF mener de at de vet best uten å drøfte det med eierne på eiermøter (UKF) og bryr seg da kanskje ikke om Samvirkeloven og vedtekter i selskapet.

Uvdal 6/2-2020
Arne-Ottar Svendsen
Medeier Uvdal Kraft Forsyning SA
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Helge Olav Bergstøl, Nore (32)
Gunhild Landsgård, Rødberg (44)
Magnus Skarsten Gjerde, Lyngdal (10)
Eva Britt Løkseth, Rollag (49)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Martin S. Marki, Kongsberg (29)
Astrid Flaathen, Steglet (71)
Andre eller uspesifisert bosted
Siril Hegdahl Jensen, Sandefjord (38)
Ine Christina Bertnsen Kravik, Oslo (23)
Cato Øvstrud, kONGSBERG (40)
Nikolai Laugen, Veggli (11)
sigrid Tandberg, Lier (88)
Øyvind Gjestemoen, Rjukan (77)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren