Øvre Numedal Fjellstyre
Sekretæren slutter 1.3.20.
5. november 2019
Sekretær Hans-Jørgen Jahren sa opp sin stilling 1.11.19. Med 4 måneders oppsigelse vil det si at han slutter 1.3.20.
Jahren er 68 år og har siden 1998 kombinert sekretær-stillingen med lærerjobb på Uvdal skole. Der slutta han ifjor sommer. 
Han ble valgt inn i fjellstyret som tillitsvalgt i 1988 og hadde en periode sekretær-jobben ved siden av full lærerjobb.  Fjellstyret så 
lenge at opplegget med styrets medlemmer som ansvarlig for sekretariatet, var uholdbart og da stillingen ble lyst i 1998, 
søkte Jahren og fikk fast tilsetting. På det meste har det vært 70 % stilling, men for tida er det 50 % og det er ikke inntjening
til mer enn omlag en slik stillingsstørrelse. Selv om oppgavene er større enn stillingsstørrelsen viser. Takket være stor dugnadsinnsats
både fra styrets medlemmer og andre, er det mulig å gjennomføre fjellstyrets oppgaver. 
Jobben består av alt fra nettredaktør, vaktmester for 15 hytter, saksbehandling av et ti-talls saker, Utdeling av opptil 350 villreinkort
(iår med en kvote på 6000 dyr har vi en slik tildeling), behandling av 5-600 søknader om rypejakt og gjennomføring av  
prosjekter.  Særlig knytta til bygningsmassen. Jahren var også delaktig i Hardangervidda Fjelloppsyn sine oppdrag frem til han var 65.
Derfor må dette betegnes som en typisk livsstils-jobb. Arbeidet med å finne en etterfølger er igang. 
 
 
FJELLET NÅ!
27. oktober 2019
Vi tok en tur inn fra Dagali og gikk mot Nedre Hein. Slik var det!
Og det vil si at det både er greit å ta seg fram og å jakta. Rypa er vel på det nærmeste ferdig med mytinga og er hvit. Den sitter derfor 
opp mot eller i snøen. Og er skjør. Men om du ønsker deg en liten jakttur, er det fortsatt fullt mulig. Også inn fra nordsida i feltene Hein fra
Halne og inn til Tinnhølen mot Bakketjønn, er det ok forhold. Jegere har nettopp vært der og meldt om fine høstturer. Likevel må vi be alle
tenke seg om og ta hensyn både til været og vite hva de gjør. For på denne tida av året er sikkerheten viktig å tenke på. 
 
 
Resultat villreinjakta.
22. oktober 2019
Så kan det endelig settes sluttstrek for utarbeidelsen av statistikken etter årets villreinjakt. Se fullstendig oversikt på linken nedenfor.
89 fellinger på egne kort. Og totalt 106 tilsammen på kort vi fikk til disposisjon. 
Iår hadde vi 308 egne kort, 30 fra Ulvik og 19 fra HA 56 - Buskerud Landbruksselskap. Bakgrunnen for disse avtalene er at jegere fra
Ulvik kan jakte på et begrensa område vest for Langbuåni og som kompensasjon får vi 3 kort pr. jeger når kvoten er 4-7000 dyr (iår 6000).
I avtalen med HA 56 skal vi ha 20 % av kortene. Iår ga det 19 kort til oss. Av de 30 kortene fra Ulvik, ble det felling på 11. Og av de 19
fra HA 56 ble det felling på 6. Derav følger parentesen i statistikken med 17 dyr. Med våre 89 fellinger blir det altså et samla resultat på 106. 
Det kan være at noen av fellingene ikke er gjort på Øvre Numedal statsallmenning.  Dette vil analysen av kortene avdekke. 
Av de 19 utenbygds jegerne som hver hadde 2 kort, har vi registrert kun 1 felling.  Det skal ha vært på Bjornestangen. 
 
 
DAGSNYTT 18 KL. 18.17!
7. oktober 2019
Denne helga har det rast en debatt ang. "rødvinsløyper" i fjellet. Om du går inn på linken nedenfor, kommer du rett inn på
NRK sin sending fredag ettermiddag.  Det er punkt 3 i sendingen som er riktig for avspilling av dette innslaget.
Bakgrunnen for denne debatten var opprinnelig at Finn Ove Hågensen i TV2 ønsket å være med sekretæren på villreinjakt. Han
ville lage en reportasje om skrantesyka. Men han fanget også interesse for andre forhold knytta til Hardangervidda. Og DNT sin
virksomhet i nasjonalparken. Derfor gjorde han et intervju med sekretæren og dette innslaget er tidligere sendt. Generalsekretæren
i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, kommenterte reportasjen. Så det ble sist fredag fulgt opp av NRK i Dagsnytt 18 med direkte debatt
mellom sektretæren og Anne-Mari Planke i DNT. Dette kan dere finne i linken nedenfor:
 
TV2 REPORTASJE OM FJELLET OG DNT
5. oktober 2019
Det har vært flere reportasjer knytta til en sak TV2 tok opp i høst. Gjaldt utbyggingen av fjellet og spesielt Hardangervidda
som sekretæren kjenner ekstra godt. Finn Ove Hågensen er journalist i TV2 og fulgte sekretæren på privat jakt over 4 dager. 
Utgangspunktet var ønske om å lage reportasje om skrantesyke og jegernes ansvar for å ta prøver. Mange timers opptak ble
til et innslag som tidligere er sendt og lagt ut på TV2 og med link også på denne sida.
Men Hågesen tok flere intervjuer og ett av de gjaldt utviklingen i nasjonalparken. Her er det meningsforskjeller.  Det første
innslaget var på TV2 sist torsdag. Det ble kommentert av generalsekretæren i DNT. Fredag ble det en diskusjon i TV2 sine
lokaler i Bjørvika mellom sekretæren og DNT. Dette ble fulgt opp av NRK igår kveld i Dagsnytt 18. 
Det første innlaget finner du på linken nedenfor:
 
 
Tidligere artikler:
26.09.2019 FLOTTE DAGER!
22.09.2019 VILLREINJAKTA SLUTT. LEVER INN KORTENE!
15.09.2019 Amputert start på rypejakta.
15.09.2019 Vi løser samfunnsoppdraget!
03.09.2019 RYPEKORTENE OG HYTTELEIE
23.08.2019 RYPEJEGERE- mer info!
21.08.2019 MEGET BRA MED RYPE! Taksering klar.
21.08.2019 TV2 reportasje
19.08.2019 GOD START PÅ VILLREINJAKTA.
09.08.2019 Å stend dyra hen?
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker