Øvre Numedal Fjellstyre
NY HJEMMESIDE - NY SEKRETÆR og konsekvenser.
6. januar 2020
Vår leverandør, Numedal.net, avvikler 1.5.20. Dette får noen følger for våre brukere. I første omgang søkere på villreinjakt.
Som leserne sikkert også er kjent med, tiltrer ny sekretær 1.3. og disse forholdene medfører noen konsekvenser.
Sten- Rune Jensen er tilsatt. Han er fra Uvdal og har nå jobb som byggesaksbehandler i Nore og Uvdal kommune.  Tidligere har han 
jobbet på Rena med utmarkssaker. Han har utdannelse fra Evenstad - Høyskolen i Hedmark med utmarksforvaltning som fag. I flere
år har han hatt en 15 % stilling i Hardangervidda Fjelloppsyn og har blitt godt kjent med vår virksomhet og området vi har ansvaret for.
Han ønskes hjertelig velkommen. Nytt styre skal ha konstituerende møte torsdag 30.jan. og samtidig legge planer for vår virksomhet. 
I forståelse med vår styreleder Vebjørn Håvardsrud og Sten-Rune, har det blitt tatt endel "grep" for å imøtekomme både endringer i 
administrasjonen og slik at overgangen med ny sekretær blir mest mulig smidig og ivaretar vår oppgave på en god måte. Dette
danner bakgrunnen for de meldingene som nå kommer. 
Hjemmesiden vil bli lagt om fra 15.3. grunnet ny leverandør. Dette medfører ny adresse og utseende på siden, men vi vil fortsette med 
innhold av nyheter og viktig og god informasjon. Med bakgrunn i dette vil det også medføre noen endringer på søknadsskjema for årets 
villreinjakt og etterhvert også for småviltjakta. Men det understrekes at rapporter og søknader for årets småvilt-/rypejakt går som normalt
via vår nåværende hjemmeside med frist 1.4.20.  Du finner disse på denne sida under "Skjemaer."
Det åpnes først opp for søknad på årets villreinjakt fra 15. mars via ny hjemmeside.

 
 
Møtebok 16.12.19.
17. desember 2019
Årets siste møte ble avvikla igår. Det var også siste møte til 3 av medlemmene. Oluf Fønnebø, Knut Heiberg og Tor-Olav Røisgaard går ut av styret.
Inn kommer Arve Bjerke, Nils Vøllo og Lars Ole Svendsen.
Det blir konstituerende møte rett over nyttår. 
 
Dette møtet bestemte at det gis mulighet for rypejakt ut februar og at vi skal stimulere til å skyte rødrev. Derfor søkes det om 4 skuterløyver til dette formålet. 
Møteboka fremkommer av linken nedenfor:  
 
 
JEGERKAFE TO.12.DES.
7. desember 2019
Som tidligere annonsert, blir det arrangert JEGERKAFE på Rødberg Hotell to. 12.des. Programmet er litt annerledes
denne gangen. Mer tilbakeblikk og innslag som bærer preg av sekretærens avgang. 
Likevel holder vi fast ved dette som et sosialt møtepunkt før jul og god bevertning. 
Hele plakaten og mer om programmet finner du på linken nedenfor:
 
MØTEBOK 14.NOV.-19
25. november 2019
For de som er interessert i å følge med på vår virksomhet, er møteboka et kjærkomment dokument.
På dette møtet fikk styret fremlagt regnskapet pr. 1.11.19. og det viser foreløpig en god tendens. Med 
stor villreinkvote, godt med rype i fjellet og ellers et fint friluftsår, tyder de foreløpige regnskapstallene 
på at det blir et pent overskudd. Det trengs fordi vi har usikre inntekter og må regne med nedgang i 
villreinkvotene og mye av de andre inntektene er også usikre. Slik er det med naturbasert drift.
Siden det var lenge siden forrige styremøte, ble mange meldinger fremlagt. Dette er mindre saker som
sekretæren har løst uten å innkalle styret. Eller korrespondanse som må journalføres. 
Ett drøftingspunkt den siste tiden, er bruk av dugnad. Styret stiller seg fortsatt positive til frivillig arbeid.
Likevel skal fjelloppsynet ha oppgaver og disse forholdene må avbalanseres.  Slikt må styres av sekretæren
og adminitreres fra kontoret. Saken vil få en oppfølging på nyåret. Styret la vekt på at dugnadsfolka er en
svært viktig ressurs for oss og uten de, ville vi aldre fått den standarden på hytter og lægere vi nå har. 
Sittende fjellstyre har sitt siste møte ma. 16.des.  Vi håper at valgene blir klare før jul slik at nytt styre kan
konstitueres rett over nyttår.  De får mange oppgaver i samarbeid med ny sekretær. Møtebok på link nedenfor:
 
JEGERKAFE TORSDAG 12.DES.
18. november 2019
Igjen inviterer vi til JEGERKAFE. Også denne gangen på Rødberg Hotell. Hold derfor av torsdag 12. des.
Selvsagt blir det god bevertning og nå med NORGES BESTE RAKFISK. Hardangervidda Rakfisk ved Ola Hov vant 
som kjent NM og denne fisken har vi fått tak i til vårt julearrangement. 
Dette blir sekretær Hans-Jørgen Jahren sitt siste arrangement der han er ansvarlig. Og kafeen vil bære noe preg av 
det. Han ble valgt inn i fjellstyret i 1988 og tilsatt i 1998. Derfor vil det bli både noe om jakt og fiske på allmenningen på
Hadeland i yngre år og om livet inne på vidda og i Elsjådalen. Litt humor skal vi også få til ved siden av hvordan
fjellstyret og forvaltningen har forandret seg på disse vel 30 årene. 
Svein Erik Lund og andre vil bidra med interssante foredrag om årets villreinjakt, forvaltningen nå og fremover og 
hvordan resultatet av prøvene for skrantesyke har blitt. 
 
Tidligere artikler:
05.11.2019 Sekretæren slutter 1.3.20.
27.10.2019 FJELLET NÅ!
22.10.2019 Resultat villreinjakta.
07.10.2019 DAGSNYTT 18 KL. 18.17!
05.10.2019 TV2 REPORTASJE OM FJELLET OG DNT
26.09.2019 FLOTTE DAGER!
22.09.2019 VILLREINJAKTA SLUTT. LEVER INN KORTENE!
15.09.2019 Amputert start på rypejakta.
15.09.2019 Vi løser samfunnsoppdraget!
03.09.2019 RYPEKORTENE OG HYTTELEIE
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker