Øvre Numedal Fjellstyre
MYE RYPER og MYE VÆR!
14. september 2018
Den første uka av rypejakta er avvikla. Vellykka for de fleste til tross for mye utfordrende forhold.
Som forventet har alle som hittil har rapportert, meldt om god bestand. De som hittil har jakta, har jo jaktet uten hund.
Utfordringen kom med snø og ryper som flokka seg. Rypa er jo fortsatt brun så det er en forsvarsmekanisme som inntrer
under slike forhold. De blir også sky og derfor vanskelige å jakte på. Men nå er snøen borte og vi håper at forholdene blir
mer normale. Ei spennende helg nå siden hundefolket inntar fjellet. Og været blir mer normalt for årstiden.
Om noen vil jakte og ikke har søkt, er det fortsatt mulig å få seg en jakttur. Etter 28.9. har vi fritt kortsalg.  Hytter kan
også være mulig å leie. For de fleste vil vel nordsida være mest egnet. D.v.s. feltene Halne/Hein eller Bakketjønn/
Rauhelleren/Tinnhølen. 
 
Grei start på villreinjakta.
2. september 2018
  
Villreinjakta i Øvre Numedal statsallmenning har starta relativt bra. 
Det er hovedsaklig i området ved Lågaros at fellingene har kommet. Men idag
har vi også fått melding om felling av dyr på nordsida av Numedalslågen. 
Visstnok ikke mye dyr der, men veldig bra at dyr har kommet over.
Villreinenen har iår gått ganske spredt og derfor fin å jakte på. Og med 
færre jegere, blir jo jakta roligere.  Videre ser det også lyst ut fordi vind-
retningen er mer østlig. Så kanskje vi skal få et godt år på østvidda. 
 
 
Rypekort - sluttsending. Og om hytteleie.
23. august 2018
Siden vi har så bra med fugl, har flere fått tilbud om jakt. Denne uka blir de siste søknadene gjennomgått og sendt ut.
Men tilbudet gjelder først og fremst feltene Lågaros og Hette. Hhv. felt 3 og 4. Disse ligger såpass langt inn at interessen ofte er laber.
Det har aldri vært mange jegere her. Derfor må de fleste henvises hit om de ønsker jakt fra starten. Fortsatt kan det være mulig å 
få jakt her, men disse blir ikke behandlet før 5.sept. Om noen kan utsette jakta, er det mulig også på de andre feltene fra 28.9.
Endel sliter med å få husvære. Og dessverre er det begrensa tilbud vi har. Hyttene Jegerbu og Vegarhovd er det bare sporadisk 
tilgang til for rypejegerne p.g.a. beitelag og villreinjegere. Spesielt Vegarhovd har vært fullbooka av de med bruksrett.  Men på
nordisda har det vært noen plasser. Derfor gis det et forhåndssignal om mulig plass med det første til endel jegere. Endelig 
sikkerhet kan ikke gis før opp mot jaktstart.  Om ikke villreinen trekker nordover fra Numedalslågen, vil det være en gunstig 
situasjon for hyttebruken av andre. 
Men husk også at våre 9 steinbuer er et greit tilbud. De står åpne.  Alle har ved og ordentlig ovn. Alle får tilsendt kart med sine
jaktkort og der kan dere se hvor disse ligger.  Også gode kart på vår hjemmeside.Se peker øverst til venstre eller nederst på sida. 
Så henstiller vi alle til å oppføre seg skikkelig i fjellet og huske på at ingen av oss eier disse områdene, men det er et fellesområde
som skal være til glede for de mange.  
Øvre Numedal fjellstyre ønsker alle GOD JAKT
 
 
 
Rypetakseringa.
20. august 2018
Takseringsresultatet foreligger og det bekrefter trenden vi har registrert iår: Meget bra med fugl.
Konkret vil det si 40 ryper pr. km2. Vi har aldri hatt et slikt telleresultat siden vi starta tellingene i 2006. 
Kullene har et gjennomsnitt på 7. Ifjor viste tellingene 25 ryper pr. km2 og da vet at det var et svært godt år.
Så nå er det mye å glede seg til. Fortsatt kan det være mulig å få jakt på sørsida av Numedalslågen. Det vl
si områdene Lågaros og Hette- hhv. felt 3 og 4. Men etternølere må skynde seg for på torsdag settes det 
"strek".  Seinere blir det kun justeringer av feil og mangler. Men etter 28.9. er det fritt kortsalg. 
 
Fjellstyret tildelt hederspris
17. august 2018
Under landsmøtet på Gardermoen 16.-17.aug. ble Øvre Numedal fjellstyre tildelt hedersprisen FJELLSTYRET JO.
Vi var foreslått fra vår region, men det kom overraskende at vi skulle nå helt til topps. Veldig artig! 
Kriteriene for å få prisen er at det har vært et forbilledlig arbeid, men også en rekke andre forhold blir vurdert.
Slikt som utviklingsarbeid, service, rutiner for behandling av søknader (tilbakemeldingskultur), takling av media
og hvordan fjellstyret over tid har utnyttet ressursene i forhold til størrelse og ressursgrunnlag. I vurderingen
står det:"Vi har fått resultater utover det vanlige," og "Gode og målrettede prosesser og resultater." Videre:
"Beundringsverdig pågangsmot og vilje til å løfte egen virksomhet."
Det er derfor mange krav som må oppfylles for å oppnå prisen. 
Den gis ut hvert andre år under våre landsmøter. Vi har også tidligere være foreslått, men ikke nådd opp. 
Hele styret og sekretær var tilstede på Gardermoen under overrekkelsen.  Ved siden av diplom får alle i 
styret ei egen, særegen topplue som synlig bevis. 
Tidliegere vinnee er Sel, Holtålen og Lesja fjellstyrer.  Det er ialt 94 fjellstyrer i Norge. 
 
 
Tidligere artikler:
14.08.2018 Å stend dyra hen??
07.08.2018 EKSTRA UTDELINGSDAG I ROLLAG 14.8.
20.07.2018 ØVRE NUMEDAL OG MONSEN
20.07.2018 villreinkort- siste "runde."
29.06.2018 Første utsending rypekort.
27.06.2018 Fiskeforbudet - Fjellstyret tapte.
22.06.2018 VILLREINKORTENE - videre fordeling.
18.06.2018 PÅMINNING BETALING VILLREINKORT!!
12.06.2018 MØTEBOK JUNI 2018
12.06.2018 FREDNINGSSONE 20.8.-30.9.18.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker