Øvre Numedal Fjellstyre
MEGET BRA MED RYPE! Taksering klar.
21. august 2019
Så er konklusjonen etter årets taksering av lirype klar. MEGET BRA MED FUGL!  Siden vi nå har ei datarekke helt tilbake til 2006, kan vi tolke resultatene sikkert. Og er trygge på at det også utenom takseringsområdet er bra med fugl. Ihverfall lirype. Fjellrypa knytter det seg større usikkerhet til. Se litt om årsaken nedenfor.
Vi regner normalt med at når det er over 20 ryper pr. km2 har vi et høstbart overskudd. Nå med 33,6  er vi derfor godt innenfor å høste. Ifjor var det ekstremt bra med over 40 ryper pr. km2. Kyllingproduksjonen har iår et snitt på snaue 5 pr. par.
Optimismen var stor hos oss her øst på Hardagnervidda fra i vinter for vi hadde en eventyrlig stamfuglbestand. Riktignok var det mange jegere inne i Øvre Numedal ifjor, men vi er jo at de som har noe mindre tro på at jakt alene ødelegger en bestand. For å sitere fagansvarlig Jo Inge Breisjøberget i Statskog:”Rypas naturlige fiender som rødrev, mink og røyskatt, gjør betydelig større innhogg i rypebestanden om våren enn jegerne gjør om høsten.”
Likevel var vi noe bekymra for to forhold:
1. Lite smågnagere.
Dette er en nøkkelart for ved liten bestand av disse, tar predatorene i større grad rypekyllinger og egg.
2. Kulde og snø i starten av juli.
Disse faktorene gjorde nok at vi ikke fikk “all time high.”  Og var litt usikre på årets bestand. 
Noen begrensinger har vi likevel i de mest populære og lettest tilgjengelige områdene. Dette gjelder Bakketjønn-, Tinnhølen-, Rauhelleren- og Halne/Hein-området. Mens vi på sørsida av Numedalslågen som omfatter Lågaros og Hette, på tilsammen 150 000 da., ikke har begrensninger i uttaket. Dette er tyngre tilgjengelige områder der det naturlig begrenser seg. 
 
 
TV2 reportasje
21. august 2019
TV2 har besøkt villreinjegerne ved Lågaros og sekretæren var guide for Finn Ove Hågensen. De har laget en reportasje fra jakta og spesielt i forhold til skrantesyke.
Se reportasjen ved å klikke på linken nedenfor:
 
 
GOD START PÅ VILLREINJAKTA.
19. august 2019
Det kom nord-vest vind og dyra i Telemark trakk opp i Buskerud. Resultatet ble god jakt og mange fornøyde jegere.
"Løypa" de tok er den kjente: Viuvatn, Flåhovda, Vierhytt, Lågaros turisthytte, Sørtjønnhovda. Men også noe lengre øst
som ga muligheter over en bred akse. 
På onsdag i forrige uke kom det igjen 2 flokker opp ved Vegarhovd og i Lågaros-høgda. Disse slo seg sammen og så mange
som 500 dyr hadde en periode tilhold i dette området. Men også trekk ned mot Lågen og Skjerhøl-området. Her ble det mange 
fellinger og i helga var det stille på Vegarhovd. 
Som vanlig sto det igjen dyr på Langebu (vi tok turen dit bort for å undersøke), men disse hadde hovedsaklig opphold på Telemark.
Da de igår trakk over Skardbuåsen var de også i Telemark. Det var for lite østlig vind til at de ville trekke ned i Elsjådalen. 
Dermed må man si at villreinjakta er slutt hos oss i denne omgangen. Dessverrre for både innenbygds og utenbyds. Nå må det 
komme nordavind før vi igjen har dyr å jakte på.
 
Å stend dyra hen?
9. august 2019
Mange har i disse dager stilt seg spørmålet: Hvor er villreinen på Hardangervidda og hvor vil den ta veien fra lørdag 10. aug. når jakta starter?
Det vi vet har vi fått fra ei oppsynssamling igår. Der har vi fått informasjon om at dyr står opp mot Storhellertjønnhovda. Altså på grensa mellom Telemark
Buskerud helt sør i allmenningen.  Nærmere bestemt sør for Lågaros turisthytte.
Ikke ukjent for oss som har jakta i området at reinen trekker opp der. Og så er det meldt om at det var dyr ved Vråsjøen. Det er lenger ned 
i Telemark. Nærmere bestemt sør-øst for Kallungssjøen. Men på rette sida av Kvenna - som alltid er en barriere. 
Ellers må vi dessverre si at hovedtyngden står ganske langt fra Buskerud. De er nedi Telemark og sør for Kvenna. Men med nordlige vindretninger i 
ganske nær fremtid, kan endringer fort skje. Slik som forrige helg da det var dyr ved Lågaros og disse ønsket seg over Lågen. Men fiskerne var 
antakelig en hindring også denne gangen. 
Til slutt ønsker vi alle LYKKE TIL! Og at alle tar hensyn til hverandre både i felt og i husvære. 
 
 
EKSTRAKVELD FOR JAKTLAG/UTDELING
5. august 2019
Vi ser behov for en ekstrakveld for å gi et best mulig tilbud for å få dannet jaktlag.
Det blir torsdag 8.aug. i tiden 18.00-21.00 på fjellstyrekontoret.
Igjen er endel seint ute med oppskyting og skal de få dannet jaktlag er jo godkjent skyteprøve
en forutsetning. Husk å ta med beviset når du møter opp på kontoret.  
Selvsagt blir det også mulighet for etternølerne å hente sine kort. Mange kort ligger 
fortsatt her på kontoret. 
Fra fredag er kontoret stengt. Sekretæren er bortreist fram til 20.aug. Telefoner og 
e-post blir sporadisk besvart.  
 
Tidligere artikler:
22.07.2019 FORDELING AV VILLREINKORT AVSLUTTA.
05.07.2019 UTENBYGDS VILLREINJEGERE - videre tilbud
04.07.2019 Kortutsending rypekort idag. Siste før sommeren.
29.06.2019 UTENBYGDS JEGERE FÅR VILLREINJAKT
19.06.2019 RYPESØKNADER behandles.
15.06.2019 Igjen vellykka Jegerkafe
13.06.2019 Møtebok 6.6.19.
06.06.2019 JEGERKAFE 13. JUNI
04.06.2019 Søkerlister 2019
18.05.2019 Hva nå med reinskortene? Jegerkafe 13.6.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker