Øvre Numedal Fjellstyre
Hva nå med reinskortene? Jegerkafe 13.6.
18. mai 2019
Fristen for å søke villreinjakt er ute og hva skjer nå videre? En kort orientering både til utenbygds og innenbygds følger nedenfor.
Først til utenbygds søkere: Det ser ikke ut til å være stor sannsynlighet for kort i vårt område til dere.  Årsaken er noe mindre kvote enn
først foreslått og økt søkermasse lokalt.  Så derfor anbefaler vi at du skaffer deg kort annet sted om du er en ivrig jeger.  Vi vil anta
at det er mange kort i omløp før årets jakt. 
Når det gjelder fremdriften i forhold til utdeling, Jegerkafe og styremøte for vår interne behandling, ligger den nå fast. Og blir som følger:
1. Søkerlistene blir endelig satt opp kommende uke og blir lagt ut i god tid før Jegerkafeen torsdag 13. juni på Rødberg Hotell. Vi har 
sagt at disse skal legges ut minst ei uke før utdeling, og det klarer vi greit. 
2. Styremøtet der alle avgjørelser om jakta blir tatt, er beramma til to. 6.juni. 
Prisene er allerede avgjort og kan leses ut fra møteboka i sist møte (se annet sted her og referat fra møtet 13.mars). Viktig for jegerne er at
fridyr-prisen ble satt ned fra 2500 til 1500 kr forutsatt at tildelingen iår blir kun storbukk-kort. Tanken har vært at hver jeger
tilbys 2 kort hver til en samla pris på 3000 kr (altså ei pakke på 2) som forhåndsbetales. Salget starter på Jegerkafeen på Rødberg Hotell.
Så forbered deg på dette om du er interessert i jakta. Vi kan ikke regne med å ha kortene til utdeling fordi kvoteforslaget er anket inn og 
derfor er det sannsynlig at kortene ikke kommer til oss før sommeren. Men alle som er søkere vil antakeligvis tilbys jakt.  Dette utfra erfaring
om endel  "program-helter." Altså søkere som ikke tar ut sine kort. For vi har flere søkere enn antall kort vi er tildelt (308 er forslaget). Og så
har vi internt i fjellstyre-systemet en mulighet til å få kjøpt kort der det er kort til overs.  Fra Ulvik foreligger det allerede en slik mulighet.
Alt dette tas med forbehold om styrets godkjenning. God informasjon vil foreligge før Jegerkafeen 13. juni. 
3. Hva så med overføringsordningen, jaktfri sone, jakttid o.l. ?
Nytt ifjor var at du måtte stå på søkerlistene for å overføre kort til allmenningen.  Jaktfri sone ble vedtatt i et samarbeid med Buskerud 
Landbruksselskap og gjaldt hele jakta. Nå har vårt jaktutvalg hatt oppe til vurdering å kutte ut sonen både fordi det har vært liten 
effekt av den og fordi vi ikke fikk gjennomslag ifjor om at hensynet til villreintrekket i Geitvassdalen skulle gjelde alle jegere og fiskere.
Fiskerne kan fortsatt vandre fritt i dette området siden vi ikke vant fram med vår sak. Styremøtet 6. juni avgjør dette.
Jakttida ser ut til å bli 10.8.-22.9. Så innstill deg på tidlig start og avslutning av jakta til høsten. Bukkejakta har jo mange avslutta omkring
oppstart av rypejakta 10. - 15. sept. Og med kun lovlig skyting av voksen bukk, blir vel denne praksisen videreført for de fleste. 
Opprinnelig hadde vi et ønske om å "kjøre" denne prosessen noe tidlgere, men vi hadde et sterkt ønske om at Mattilsynet er tilstede 
på Jegerkafeen. Og for de, og Villreinutvalet, passet det kun 13.6. Derfor har øvrig arbeid blitt noe tilpasset utfra denne datoen. 
 
 
 
 
 
HUSK Å SØKE VILLREINJAKT INNEN 1.5.
12. april 2019
De fleste er vel klar over at fristen for å søke villreinjakt er 1 mai. Holder du ikke fristen, blir din søknad lagt 
til sides i første omgang. Er det kort til overs vil du fortsatt ha mulighet for tildeling.  Du blir heller ikke satt opp 
på søkerlistene.  
Iår er forslaget fra Villreinutvalet en kvote på 6000 voksen bukk med jakttid 10.-8.-22.9.19. Det skal være sannsynlig
at det med en slik kvote blir 90 % sikkerhet forat smittefrihet nåes i løpet av enten 2019 eller 2020.  
Med voksen bukk forstås bukk 2,5 år og eldre. Det er ikke forslag om å tildele korttypen "fritt dyr" slik vi har vært vant 
til.  
Det understrekes at dette er et forslag fra Villreinutvalet. Om det ikke godkjennes å utforme et nytt kontrollkort gjeldende
kun for voksen bukk, vil utvalet måtte vurdere kvote på nytt ut fra helt andre forutsetninger. 
Vi skal oppdatere informasjonen så fort det foreligger melding til kontoret om disse forholdene.  
Vedtak om tildeling, overføirnger og andre forhold knytta til villreinjakta legger fjellstyret opp til å avgjøre på styremøte
i mai.  Etterat søkerlistene har vært lagt ut, godkjent og trekning foretatt, innbyr vi til Jegerkafe og forhåndssalg av kort.  
 
FRIST RYPEJAKT 1.4.
30. mars 2019
Husk fristen for å søke småvilt-/rypejakt. Søknaden må være sendt innen 1. april for å være med i første tildelingsrunde.
Når første tildeling skjer, er litt usikkert. Årsaken til dette er erfaringen vår fra tidligere tildelinger. Særlig fra 2015.
Etter et greit rypeår i -14 antok vi at det ville bli ytterligere økning av bestanden året etter. Og vi delte ut endel kort
før sommeren. Som har vært det normale. 
Men så skjedde det som vi ikke ville tro inntraff: Våren ble svært sein og snøen lå på vidda til langt ut på sommeren. 
Rypeproduksjon ble det ingenting av og bestanden fra året før virket som "blåst bort." Derfor kom vi i en vanskelig 
situasjon fordi vi innså at vi måtte frede rypa. Dette skapte endel misnøye og vi vil helst ikke komme opp i en slik 
situasjon igjen. Derfor ser vi an forholdene til våren og prøver å få innsikt i om smågnagerbestanden er intakt. Er 
den det, kan rypa overleve også denne sommeren. Kollapser den, kan det bli tomt for fugl til høsten. Noen tror vi 
kan samle rypa fra i høst til neste år. Det er en umulig oppgave om ikke naturen spiller på lag. Vi har et stykke 
igjen før vi er herrer over den! Mest påvirkning har vi på mengden av rødrev. Det er en nøkkelart for vi har mye
av den på Hardangervidda. Og er det snø under egglegging, flyr den bare fra tue til tue og tar mye av produksjoen. 
Taksering skjer i august og da må vi bestemme oss for tildelingen av kort. Så i verste fall kan det hende dere ikke
får kortene før i august. Håper det er forståelse for det. 
Det blir gitt orienteringer fortløpende på dette nettstedet.
 
 
MØTEBOK og ÅRSMELDING 2018
15. mars 2019
Så er vi igjang igjen. "Svarte vinteren" er jo en litt rolig periode. Riktignok har det vært endel ekstra iår p.g.a. skrantesyka. Den krever mye av oss
og andre forvaltere. Den vil også føre til endringer framover fordi det kreves et stort antall prøver iår og antakelig neste år. Vi må anta at vi går mot 
ei jakt med store kvoter på voksen bukk. Dette har vi allerede tatt hensyn til og styret vedtok på møtet 13.mars å senke prisen på fritt dyr fra 2500 
til 1500 kr. Dette fordi vi ser for oss at det vil bli gitt tilbud om jakt på minst 2 dyr voksen bukk. Dermed vil samla pris bli relativt lav. Kvoten på 7000
voksen bukk er nå til høring og vi må derfor ta forbehold til endelig vedtak er fatta. 
Rypejakta er en svært viktig inntektskilde og en hovedgrunn til at vi kan opprettholde en aktiv drift. Den passerte en halv. mill. ifjor. Også den har vært 
gjenstand for endel forberedelser i vinter fordi vi ønsker å prøve ut et opplegg med treningsfelt langs Halnefjorden. Dette er nå godkjent av styret. 
Ellers er vi stolt av at vi har et overskudd som kommer samfunnsnyttige formål tilgode. Både skytterlaget i Rollag og 4H ble tildelt midler. 
Overskudd for oss betyr nye investeringer. Denne gangen går det bl.a. til solcelleanlegg på Kolven og Grønenuten. Disse to hyttene var de eneste som 
ikke hadde det. 
Møteboka fra møtet onsdag 13.mars kan du lese ved å klikke på linken nedenfor:
Årsmelding for 2018 finner du på linken nedenfor:
 
 
Praktisk info om vinterjakt på rype.
21. januar 2019
Vi har åpnet for rypejakt ut februar måned for å gi et utvida tilbud i allmenningen. Bakgrunn, tilbud og begrensninger
fremkommer i vårt vedtak av 19.12.18. Se nedenfor.
For å komme på lovlig jakt må du betale 250 kr pr.dag på forhånd til konto 2333 08 25650. Du må også sørge for kvittering for betalingen.
Enten via utskrift fra nettbanken eller på tlf. via sms/e-post. Selvsagt må du nå som alltid ha med våpenkort og ditt Jegeravgiftskort. 
I etterkant setter vi stor pris på en kort rapport. Vi vil gjerne holde oss løpende oppdatert på jaktas forløp.
Hvor det kan være muligheter for vinterjakt, har vi lite erfaringer med. Men generelt om vinteren trekker jo rypa til kantområdene av vidda.
Årsaken er at den der finner beite. Hos oss kan det være gunstig å undersøke nedover i Geitvassdalen mot Krossen, liene ved Øvre Hein, 
Nedre delene av allmenningen mot Nedre Hein. 
Innfarten kan være krevende. Fra Fagerheim er en mulighet og leie vår hytte i Grønenuten. Fra Dagali og inn Seterdalen mot Seltjønnslægeret er
ei lett rute, men omtrent 3 mil blir det. Seltjønnslægeret er tett og fint. 
Det blir fort 3 mils turer uansett hvilken rute man velger, men nå er føret fint. Vi har vært inne med forsyninger til et par av hyttene og derfor vet vi
noe om føret. 
 
 
Tidligere artikler:
20.12.2018 Møtebok 19.12.18.
17.12.2018 MØTEBOK 6.12.18.
04.12.2018 JEGERKAFE 11.12 - Innbydelsen
07.11.2018 JEGERKAFE MED TEMA TUNGTVANN!
20.10.2018 26 dyr felt hos oss.
18.10.2018 Norges Fjellstyresamband sin hederspris.
10.10.2018 FINE FORHOLD FOR RYPEJAKT.
25.09.2018 INNLEVERING AV VILLREINKORT
14.09.2018 MYE RYPER og MYE VÆR!
02.09.2018 Grei start på villreinjakta.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker