Øvre Numedal Fjellstyre
MØTEBOK og ÅRSMELDING 2018
15. mars 2019
Så er vi igjang igjen. "Svarte vinteren" er jo en litt rolig periode. Riktignok har det vært endel ekstra iår p.g.a. skrantesyka. Den krever mye av oss
og andre forvaltere. Den vil også føre til endringer framover fordi det kreves et stort antall prøver iår og antakelig neste år. Vi må anta at vi går mot 
ei jakt med store kvoter på voksen bukk. Dette har vi allerede tatt hensyn til og styret vedtok på møtet 13.mars å senke prisen på fritt dyr fra 2500 
til 1500 kr. Dette fordi vi ser for oss at det vil bli gitt tilbud om jakt på minst 2 dyr voksen bukk. Dermed vil samla pris bli relativt lav. Kvoten på 7000
voksen bukk er nå til høring og vi må derfor ta forbehold til endelig vedtak er fatta. 
Rypejakta er en svært viktig inntektskilde og en hovedgrunn til at vi kan opprettholde en aktiv drift. Den passerte en halv. mill. ifjor. Også den har vært 
gjenstand for endel forberedelser i vinter fordi vi ønsker å prøve ut et opplegg med treningsfelt langs Halnefjorden. Dette er nå godkjent av styret. 
Ellers er vi stolt av at vi har et overskudd som kommer samfunnsnyttige formål tilgode. Både skytterlaget i Rollag og 4H ble tildelt midler. 
Overskudd for oss betyr nye investeringer. Denne gangen går det bl.a. til solcelleanlegg på Kolven og Grønenuten. Disse to hyttene var de eneste som 
ikke hadde det. 
Møteboka fra møtet onsdag 13.mars kan du lese ved å klikke på linken nedenfor:
Årsmelding for 2018 finner du på linken nedenfor:
 
 
Praktisk info om vinterjakt på rype.
21. januar 2019
Vi har åpnet for rypejakt ut februar måned for å gi et utvida tilbud i allmenningen. Bakgrunn, tilbud og begrensninger
fremkommer i vårt vedtak av 19.12.18. Se nedenfor.
For å komme på lovlig jakt må du betale 250 kr pr.dag på forhånd til konto 2333 08 25650. Du må også sørge for kvittering for betalingen.
Enten via utskrift fra nettbanken eller på tlf. via sms/e-post. Selvsagt må du nå som alltid ha med våpenkort og ditt Jegeravgiftskort. 
I etterkant setter vi stor pris på en kort rapport. Vi vil gjerne holde oss løpende oppdatert på jaktas forløp.
Hvor det kan være muligheter for vinterjakt, har vi lite erfaringer med. Men generelt om vinteren trekker jo rypa til kantområdene av vidda.
Årsaken er at den der finner beite. Hos oss kan det være gunstig å undersøke nedover i Geitvassdalen mot Krossen, liene ved Øvre Hein, 
Nedre delene av allmenningen mot Nedre Hein. 
Innfarten kan være krevende. Fra Fagerheim er en mulighet og leie vår hytte i Grønenuten. Fra Dagali og inn Seterdalen mot Seltjønnslægeret er
ei lett rute, men omtrent 3 mil blir det. Seltjønnslægeret er tett og fint. 
Det blir fort 3 mils turer uansett hvilken rute man velger, men nå er føret fint. Vi har vært inne med forsyninger til et par av hyttene og derfor vet vi
noe om føret. 
 
 
Møtebok 19.12.18.
20. desember 2018
Vinterjakt på rype og rev var på dagsorden onsdag 19.des.
Om noen har interesse av dette, kan de på nyåret henvende seg til kontoret eller skrive e-post med spørsmål. Det vil antakelig gå
litt tid før løyvene for kjøring er behandla og evt. oss i hende. 
Men rypejakt kan starte fra 1. jan. Det kan være en flott opplevelse.  Se møteboka nedenfor: 
 
MØTEBOK 6.12.18.
17. desember 2018
Viktig møte med langsiktige drøftinger. Både i forhold til vårt forhold til beitelaget, driften av kontoret og nytenkning mot et
treningsfelt for fuglehund ved Halne. Dessuten er forslag til ny fjellov til høring. Selvsagt har vi behandla saken.
Se møteboka nedenfor:
 
JEGERKAFE 11.12 - Innbydelsen
4. desember 2018
Så har vi gleden av å innby til nok en JEGERKAFE. Dette gleder vi oss til. Se innbydelsen nedenfor:
 
Tidligere artikler:
07.11.2018 JEGERKAFE MED TEMA TUNGTVANN!
20.10.2018 26 dyr felt hos oss.
18.10.2018 Norges Fjellstyresamband sin hederspris.
10.10.2018 FINE FORHOLD FOR RYPEJAKT.
25.09.2018 INNLEVERING AV VILLREINKORT
14.09.2018 MYE RYPER og MYE VÆR!
02.09.2018 Grei start på villreinjakta.
23.08.2018 Rypekort - sluttsending. Og om hytteleie.
20.08.2018 Rypetakseringa.
17.08.2018 Fjellstyret tildelt hederspris
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker