Øvre Numedal Fjellstyre
JEGERKAFE MED TEMA TUNGTVANN!
7. november 2018
Merk dere allerede nå TIRSDAG 11.DESEMBER. Dette blir en interessant kveld med god mat i tillegg. Som 
vanlig vil Hardangervidda Rakfisk v/Ola Hov levere fisk av ypperste kvalitet. P.g.a. støtte for arrangementet fra Numedalslaugens
Brugseierforening og Skue sparebank, kan vi invitere til gratis inngang.  
Julekafeen iår vil ha som tema "Tungtvannssabotørenes opphold på vidda - og litt om Vemork."
Det er Bjørn Lande som har hovedansvaret for foredraget. 
Det er mange lokale navn knytta til denne verdenskjente aksjonen. Fra boka "Kasper Idland: Fra krig
til kamp," (skrevet av Jack Rostøl og Nils Helge Amdal), sakser vi litt fra det som står om
"Fjellmannen Kristian Kristiansen." Det står:"Kristian Kristiansen var fra Uvdal og født 21.juli 1894.
Under ransakingen av ham fant sabotørene 6000 kroner og en syvende sans
med navn på personer som hadde bestilt kjøtt av ham."  Videre."Kristian Kristiansen levde sitt liv på Hardangervidda.
På den tiden, før og under krigen, var det flere som levde av vidda og det som den kunne tilby av vilt og fiske."
Kristiansen fortalte siden endel fra sitt møte med sabotørene og fikk problemer. Han ble arrestert av tyskerne og sendt til
Møllergata 19. Ble 14. aug. 1943 sendt til Grini og var der til krigen var slutt. 
Ellers finner vi "Skrykken" som et sentralt navn i aksjonen. I den refererte boka, står det således:"Om kvelden
i åttetiden kom "Gunnerside" til Skrykken. Umiddelbart satte de i gang forberedelser til videre tilbaketrekning.
Alle unntatt Claus Helberg var der." De skulle egentlig landet ved Store Saure, et område vest for Kalhovd. men havnet på Skrykken. 
Denne historia tror vi mange finner svært interessant. Ved siden av hovedtemaet, blir det selvsagt andre innslag som
gjennomgang av jakta.  Svein Erik Lund holder et innlegg med tittelen:"Jakta 2018, CWD-prøver og mulig avskyting 2019."
Lars Inge Enerstvedt vil følge opp tema vi tidligere har hatt: Tettere på villreinfjellet."  Også noe fra fjellstyrets virksomhet. 
Detaljert innbydelse vil komme når arrangementet nærmer seg. 
 
26 dyr felt hos oss.
20. oktober 2018
26 dyr av en kvote på 78 ble iår felt. Riktignok også fellinger på kortene fra Ulvik og Buskerud Landbruksselskap. 
Men dette er ikke med i vår beregning for det er kun egne kort statisikken utarbeides fra. 
Fra Ulvik fikk vi iår 24 kort og resultatet fra disse kortene kan også leses av statistikken.  Landbruksselskapet har
vi en avtale med som iår ga oss 5 kort. 
Se totalresultatet på linken under:
 
 
Norges Fjellstyresamband sin hederspris.
18. oktober 2018
Norges Fjellstyresamband har eget nettsted. Der har de laget en fin sak ang. vår tildeling av hederspris. Se link:
 
FINE FORHOLD FOR RYPEJAKT.
10. oktober 2018
Endelig løyer vinden og snøen er stort sett vekk. Derfor kan det bli fine forhold for rypejakt. 
Jeger med utgangspunkt vår hytte ved vestre Bakketjønn meldte etter sist helg om bra med fugl og helt
ok å jakte. Mange har nok frykta store flokker etterat snøen kom, men noen av disse virker det 
som har gått i oppløsning.  
For de som har lyst på en sein høsttur, er det bare å melde inn interesse og betale på forhånd til vår
konto 2333 08 25650.  Prisene finner du på vår hjemmeside under "skjemaer." Det er 200-250 kr pr
dag. I tillegg kan det være mulig med hytteleie. Nå er det få brukere av allmenningen og store hytter
som Bakketjønn, Ribbohei og Kolven har god plass.  
Normalt skal søknader registreres før jaktrett gis. Unntaksvis betales det på forhånd til oppgitt konto,
og det tas utskrift fra nettbanken med riktig påskrift. Når dette sammenholdes med Jegeravgiftskortet,
er du lovlig jeger. Kort kan ikke overtas fra annen jeger fordi jaktkortene er personlige.  
Mange fikk dessverre jakta ødelagt av dårlig vær. Derfor må vi håpe at vi kan glede oss ei tid framover. 
Jakta slutter 1.12. hos oss. Siden det har vært så lite jakting og bestanden synes svært god, vil fjellstyret
vurdere å åpne for vinterjakt. Vedtak om dette blir i tilfelle fattet før jul.  
 
INNLEVERING AV VILLREINKORT
25. september 2018
Som sikkert kjent for mange skal ALLE villreinkortene leveres etter jaktslutt søndag 30.9.
Men det vil IKKE si at fjellstyret skal ha alle grunneieres kort. Kun de som er utstedt fra oss skal vi ha.
Kort som f.eks. er utstedt på HA 93 skal til denne grunneieren.  
Allerede har det kommet kort hit som skulle vært sendt helt andre steder. Og det medfører mye ekstrajobb
for oss. 
Kort vi skal ha kan enten leveres direkte på kontoret, legges i kasse utenfor kontoret eller
sendes i post til ØNF, pb. 51, 3631 RØDBERG.
Fristen er 5 dager etter at jakttida er over. D.v.s. 5.okt. Vi har endelig frist til 14. okt. for vår rapportering. 
 
Tidligere artikler:
14.09.2018 MYE RYPER og MYE VÆR!
02.09.2018 Grei start på villreinjakta.
23.08.2018 Rypekort - sluttsending. Og om hytteleie.
20.08.2018 Rypetakseringa.
17.08.2018 Fjellstyret tildelt hederspris
14.08.2018 Å stend dyra hen??
07.08.2018 EKSTRA UTDELINGSDAG I ROLLAG 14.8.
20.07.2018 ØVRE NUMEDAL OG MONSEN
20.07.2018 villreinkort- siste "runde."
29.06.2018 Første utsending rypekort.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker