Øvre Numedal Fjellstyre
TILBUD LANGVED og VED I SEKK
11. februar 2020
Fjellstyret ber om tilbud på levering av langved til våre steinbuer og bjørkeved levert i 60 L. sekk til våre 6 hytter.
Tilbudet må være oss i hende innen ONSDAG 19.FEB. KL. 12.00.
Forutsetningene for tilbudet finner du i nedenstående dokumenter:  
 
KONSTITUERENDE MØTE 30.1.
5. februar 2020
Valgene til Øvre Numedal fjellstyre er gjort av kommunestyrene i Rollag, Nore og Uvdal og Hol. Valgene følger de gamle kommunegrensene. 
Det vil si at Hol har 1 representant fordi Dagali og Sør-Skurdalen hørte til Uvdal kommune. Det er ikke alle innbyggerne i Hol som har bruksrett, 
men kun de som tilhører nevnte område. Vebjørn Håvardsrud ble første gang valgt inn i 1988 og gjenvalgt for en ny 4-årsperiode. 
Fra Rollag velges det 2 representanter.  Fra gamle Nore kommune 2 representanter og 2 fra Uvdal. Tilsammen et såkalt forsterka fjellstyre med 7 
medlemmer. P.g.s. disse historiske forholdene, er styret utvida med 2 medlemmer siden 5 er normal sammensetning. 
På vårt konstituerende møte, ble det også gjort andre valg. Se møteboka på linken nedenfor.
 
 
 
 
NY HJEMMESIDE - NY SEKRETÆR og konsekvenser.
6. januar 2020
Vår leverandør, Numedal.net, avvikler 1.5.20. Dette får noen følger for våre brukere. I første omgang søkere på villreinjakt.
Som leserne sikkert også er kjent med, tiltrer ny sekretær 1.3. og disse forholdene medfører noen konsekvenser.
Sten- Rune Jensen er tilsatt. Han er fra Uvdal og har nå jobb som byggesaksbehandler i Nore og Uvdal kommune.  Tidligere har han 
jobbet på Rena med utmarkssaker. Han har utdannelse fra Evenstad - Høyskolen i Hedmark med utmarksforvaltning som fag. I flere
år har han hatt en 15 % stilling i Hardangervidda Fjelloppsyn og har blitt godt kjent med vår virksomhet og området vi har ansvaret for.
Han ønskes hjertelig velkommen. Nytt styre skal ha konstituerende møte torsdag 30.jan. og samtidig legge planer for vår virksomhet. 
I forståelse med vår styreleder Vebjørn Håvardsrud og Sten-Rune, har det blitt tatt endel "grep" for å imøtekomme både endringer i 
administrasjonen og slik at overgangen med ny sekretær blir mest mulig smidig og ivaretar vår oppgave på en god måte. Dette
danner bakgrunnen for de meldingene som nå kommer. 
Hjemmesiden vil bli lagt om fra 15.3. grunnet ny leverandør. Dette medfører ny adresse og utseende på siden, men vi vil fortsette med 
innhold av nyheter og viktig og god informasjon. Med bakgrunn i dette vil det også medføre noen endringer på søknadsskjema for årets 
villreinjakt og etterhvert også for småviltjakta. Men det understrekes at rapporter og søknader for årets småvilt-/rypejakt går som normalt
via vår nåværende hjemmeside med frist 1.4.20.  Du finner disse på denne sida under "Skjemaer."
Det åpnes først opp for søknad på årets villreinjakt fra 15. mars via ny hjemmeside.

 
 
Møtebok 16.12.19.
17. desember 2019
Årets siste møte ble avvikla igår. Det var også siste møte til 3 av medlemmene. Oluf Fønnebø, Knut Heiberg og Tor-Olav Røisgaard går ut av styret.
Inn kommer Arve Bjerke, Nils Vøllo og Lars Ole Svendsen.
Det blir konstituerende møte rett over nyttår. 
 
Dette møtet bestemte at det gis mulighet for rypejakt ut februar og at vi skal stimulere til å skyte rødrev. Derfor søkes det om 4 skuterløyver til dette formålet. 
Møteboka fremkommer av linken nedenfor:  
 
 
JEGERKAFE TO.12.DES.
7. desember 2019
Som tidligere annonsert, blir det arrangert JEGERKAFE på Rødberg Hotell to. 12.des. Programmet er litt annerledes
denne gangen. Mer tilbakeblikk og innslag som bærer preg av sekretærens avgang. 
Likevel holder vi fast ved dette som et sosialt møtepunkt før jul og god bevertning. 
Hele plakaten og mer om programmet finner du på linken nedenfor:
 
Tidligere artikler:
25.11.2019 MØTEBOK 14.NOV.-19
18.11.2019 JEGERKAFE TORSDAG 12.DES.
05.11.2019 Sekretæren slutter 1.3.20.
27.10.2019 FJELLET NÅ!
22.10.2019 Resultat villreinjakta.
07.10.2019 DAGSNYTT 18 KL. 18.17!
05.10.2019 TV2 REPORTASJE OM FJELLET OG DNT
26.09.2019 FLOTTE DAGER!
22.09.2019 VILLREINJAKTA SLUTT. LEVER INN KORTENE!
15.09.2019 Amputert start på rypejakta.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker