Øvre Numedal Fjellstyre
VILLREINKORTENE - videre fordeling.
22. juni 2018
Som tidligere bekjentgjort, skal det idag komme ny melding om videre fordeling av villreinkortene.
Her følger oppsettet etter registrering av betalinger etter den første fristen ti. 19.6.:
Alle tall skal sees på som fra og med og til og med.  
ROLLAG:
Det tilbys kort fra og med nr 30 t.o.m. nr. 38 med fordelingen:
30-35: Fritt dyr
36-38: Simle/ungdyr + kalv. 
 
NORE:
Det tilbys kort fra og med nr. 30 til og med nr. 35 med fordelingen:
30-32: Fritt dyr
33-35: Simle-/ungdyr + kalv
 
UVDAL:
Det tilbys kort fra og med nr. 30 til og med nr. 39 med fordelingen:
30-36: Fritt dyr
37-39: Simle-/ungdyr + kalv
 
Kontonr: 2333 08 25650 med frist fredag 29.6. 
Pris fritt dyr: 2500 kr. Simle-/ungdyr + kalv: 2000 kr.  
 
 
 
 
 
 
PÅMINNING BETALING VILLREINKORT!!
18. juni 2018
Vi har nå registrert endel betalinger for villreinkort. Men HUSK BETALINGSFRISTEN TI. 19. JUNI. 
Dette er er MEGET VIKTIG . Om du ikke betaler innen fristen, går kortet automatisk til neste søker. 
Se info om priser, kontonummer o.l. lenger ned på nettstedet.  
 
MØTEBOK JUNI 2018
12. juni 2018
Viktige avgjørelser ble tatt på sist styremøte.Se møteboka på denne linken:
 
 
 
FREDNINGSSONE 20.8.-30.9.18.
12. juni 2018
Fjellstyret har endret på fredningssonen fra tidligere år og gjort den gjeldende i hele jakta. Altså i tiden 20.8.-30.9.18. 
Med utgangspunkt odde vest for utløpsoset til Bjornesfjorden, går den i rett linje til Lågaros-høgda og så direkte til Skjerhølnuten. Derfra til innløpsoset 
til Geitvatnet. 
Så har Buskerud Landbruksselskap gjort vedtak om en fredningssone på sin side av Numedalslågen. Denne går også i tydelige høyder på deres
side av vassdraget. 
Hele området kan leses på nedenstående link:  
 
Prioriteringslister VILLREINJAKT 2018
11. juni 2018
 Nedenfor finner dere prioriteringslistene etter trekningen idag:
 
Saksgangen videre er som følger:
1. De 29 første på prioriteringslistene får tilbud om kort.  
For Nore er det 25 fridyr-kort og 4 simle/ungdyr-kort + kalv.
For Uvdal er det 24 fridyr-kort og 5 s/u-kort + kalv.
For Rollag er det 24 fridyr-kort og 5 s/u-kort + kalv. 
2. Alle kort må forhåndsbetales og det betales 2500 kr for fritt dyr og 2000 som s/u-kort + kalv.
Betal inn på konto 2333 08 25650 innen ti. 19.6. Enten på vår JEGERKAFE 12.6. eller via nettbank.
Skriv tydelig navn og hva det gjelder. På Jegerkafeen er det kortterminal. 
3. Fredag 22.6. utstedes nytt tilbud på grunnlag av registrerte betalinger fra første runde. 
Nye tilbud og informasjon på dette nettstedet.
4. Ingen utdeling av kort før sommeren. Vi kan ikke ta sjansen på at kortene kommer siden det foreligger en klage.
Derfor blir det utstedelse av kort TORSDAG 9.8. OG MANDAG 13.8. PÅ KONTORET I TIDEN 12-19.
Også dannelse av jaktlag og overføringer mulig denne kvelden.
ALL HENTING AV KORT KREVER BETALT JEGERAVGIFTSKORT. 
FØR JAKTLAG KAN GODKJENNES, KREVES AVLAGT SKYTEPRØVE AV ALLE I LAGET.  
 
 
Tidligere artikler:
09.06.2018 6 jegere til får kort.
05.06.2018 SØKERE VILLREINJAKT 2018
02.06.2018 Klart for ny JEGERKAFE!
19.05.2018 Rypejegere - Litt info.
10.05.2018 Villreinkortene og Jegerkafe - fremdrift.
28.04.2018 MØTEBOK og ÅRSMELDING.
21.04.2018 NY FREDNINGSSONE
16.04.2018 Møtebok 22.3.-ankesak til Miljødir.
08.04.2018 Fjellstyret nominert til hederspris.
27.03.2018 HVA MED VILLREINJAKTA?
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker