Øvre Numedal Fjellstyre
Ny hjemmeside
3. mars 2020
Fjellstyret har fått ny hjemmeside: 
 
 
 
Denne hjemmesiden legges ned 02.04.2020 
 
 
 
NYTT NR. Hans-Jørgen
2. mars 2020
Hans-Jørgen vil fortsatt være tilgjengelig for råd og vink. Hans nye tlf.nr. er 95942805. Dette fungerer fra onsdag 4.mars.
Men jeg har ikke ansvaret for driften. Derfor må henvendelser ang. dette gå via kontorets telefon 99109720. Og Øvre 
Numedal fjellstyre sin mail ovre.numedal@fjellstyrene.no 
Er det ønskelig å treffe medlemmer av styret, vil det bli lagt ut liste for styret på hjemmesida. Styreleder har tlf. 92496789.
 
STYREMØTE med Årsmelding og regnskap.
28. februar 2020
Det var en rekke viktige saker på dagsorden igår. Bl.a. ble vedleverandør valgt for 4 nye år. 
Behandlingen av regnskapet er en sak med mye forberedelser og selve resultatet gir ofte mange diskusjoner.
Fjellstyret er nå på trygg grunn med et solid resultat for 2019 og god egenkapital.
Årsmeldingen er det over flere år lagt mye arbeid i for å dokumentere vår omfattende virksomhet.  Vi har nå ei 
solid datarekke for flere områder helt tilbake til 1998. Taksering starta vi med i 2006 og dette sammenholdt med
statistikken for felt rype, gir et interessant innblikk i variasjonene i bestanden. 
 
 På linken nedenfor her finner du selve møteboka:
Her følger ÅRSMELDING 2019:
Og til sist finner du resultatregnskap 2019:
 
Sekretær-skifte idag.
28. februar 2020
Sten-Rune Jensen overtar fra mandag 2.mars ansvaret for sekretariatet i Øvre Numedal fjellstyre.
Det var avtroppende sin siste dag etter nesten 22 år i "stolen." Og 44 år i jobb. Hans-Jørgen Jahren
avslutter dermed sin jobbtilværelse og blir pensjonist. 
Endel endringer blir det.  Bl.a. blir INatur tatt mer i bruk og villreinjakta blir håndtert via denne portalen.
Dessuten vil  ikke Hans-Jørgen betjene vår telefon, men nr. 99109720 blir fortsatt fjellstyrets tlf.
Hans-Jørgen får nytt privatnr. som blir oppgitt på denne sida i neste uke. Henvendelser på mail må
nå gå via h.j.j@online.no I en overgangsperiode vil også vår første mail-adrresse være operativ 
(n-fjells@online.no). Vår konto i DNB 2356 12 02338 utgår. Kun SKUE er heretter vår bankforbindelse.
 
 
 
TILBUD LANGVED og VED I SEKK
11. februar 2020
Fjellstyret ber om tilbud på levering av langved til våre steinbuer og bjørkeved levert i 60 L. sekk til våre 6 hytter.
Tilbudet må være oss i hende innen ONSDAG 19.FEB. KL. 12.00.
Forutsetningene for tilbudet finner du i nedenstående dokumenter:  
 
Tidligere artikler:
05.02.2020 KONSTITUERENDE MØTE 30.1.
06.01.2020 NY HJEMMESIDE - NY SEKRETÆR og konsekvenser.
17.12.2019 Møtebok 16.12.19.
07.12.2019 JEGERKAFE TO.12.DES.
25.11.2019 MØTEBOK 14.NOV.-19
18.11.2019 JEGERKAFE TORSDAG 12.DES.
05.11.2019 Sekretæren slutter 1.3.20.
27.10.2019 FJELLET NÅ!
22.10.2019 Resultat villreinjakta.
07.10.2019 DAGSNYTT 18 KL. 18.17!
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 

                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker