Øvre Numedal Fjellstyre
JEGERKAFE TO.12.DES.
7. desember 2019
Som tidligere annonsert, blir det arrangert JEGERKAFE på Rødberg Hotell to. 12.des. Programmet er litt annerledes
denne gangen. Mer tilbakeblikk og innslag som bærer preg av sekretærens avgang. 
Likevel holder vi fast ved dette som et sosialt møtepunkt før jul og god bevertning. 
Hele plakaten og mer om programmet finner du på linken nedenfor:
 
MØTEBOK 14.NOV.-19
25. november 2019
For de som er interessert i å følge med på vår virksomhet, er møteboka et kjærkomment dokument.
På dette møtet fikk styret fremlagt regnskapet pr. 1.11.19. og det viser foreløpig en god tendens. Med 
stor villreinkvote, godt med rype i fjellet og ellers et fint friluftsår, tyder de foreløpige regnskapstallene 
på at det blir et pent overskudd. Det trengs fordi vi har usikre inntekter og må regne med nedgang i 
villreinkvotene og mye av de andre inntektene er også usikre. Slik er det med naturbasert drift.
Siden det var lenge siden forrige styremøte, ble mange meldinger fremlagt. Dette er mindre saker som
sekretæren har løst uten å innkalle styret. Eller korrespondanse som må journalføres. 
Ett drøftingspunkt den siste tiden, er bruk av dugnad. Styret stiller seg fortsatt positive til frivillig arbeid.
Likevel skal fjelloppsynet ha oppgaver og disse forholdene må avbalanseres.  Slikt må styres av sekretæren
og adminitreres fra kontoret. Saken vil få en oppfølging på nyåret. Styret la vekt på at dugnadsfolka er en
svært viktig ressurs for oss og uten de, ville vi aldre fått den standarden på hytter og lægere vi nå har. 
Sittende fjellstyre har sitt siste møte ma. 16.des.  Vi håper at valgene blir klare før jul slik at nytt styre kan
konstitueres rett over nyttår.  De får mange oppgaver i samarbeid med ny sekretær. Møtebok på link nedenfor:
 
JEGERKAFE TORSDAG 12.DES.
18. november 2019
Igjen inviterer vi til JEGERKAFE. Også denne gangen på Rødberg Hotell. Hold derfor av torsdag 12. des.
Selvsagt blir det god bevertning og nå med NORGES BESTE RAKFISK. Hardangervidda Rakfisk ved Ola Hov vant 
som kjent NM og denne fisken har vi fått tak i til vårt julearrangement. 
Dette blir sekretær Hans-Jørgen Jahren sitt siste arrangement der han er ansvarlig. Og kafeen vil bære noe preg av 
det. Han ble valgt inn i fjellstyret i 1988 og tilsatt i 1998. Derfor vil det bli både noe om jakt og fiske på allmenningen på
Hadeland i yngre år og om livet inne på vidda og i Elsjådalen. Litt humor skal vi også få til ved siden av hvordan
fjellstyret og forvaltningen har forandret seg på disse vel 30 årene. 
Svein Erik Lund og andre vil bidra med interssante foredrag om årets villreinjakt, forvaltningen nå og fremover og 
hvordan resultatet av prøvene for skrantesyke har blitt. 
 
Sekretæren slutter 1.3.20.
5. november 2019
Sekretær Hans-Jørgen Jahren sa opp sin stilling 1.11.19. Med 4 måneders oppsigelse vil det si at han slutter 1.3.20.
Jahren er 68 år og har siden 1998 kombinert sekretær-stillingen med lærerjobb på Uvdal skole. Der slutta han ifjor sommer. 
Han ble valgt inn i fjellstyret som tillitsvalgt i 1988 og hadde en periode sekretær-jobben ved siden av full lærerjobb.  Fjellstyret så 
lenge at opplegget med styrets medlemmer som ansvarlig for sekretariatet, var uholdbart og da stillingen ble lyst i 1998, 
søkte Jahren og fikk fast tilsetting. På det meste har det vært 70 % stilling, men for tida er det 50 % og det er ikke inntjening
til mer enn omlag en slik stillingsstørrelse. Selv om oppgavene er større enn stillingsstørrelsen viser. Takket være stor dugnadsinnsats
både fra styrets medlemmer og andre, er det mulig å gjennomføre fjellstyrets oppgaver. 
Jobben består av alt fra nettredaktør, vaktmester for 15 hytter, saksbehandling av et ti-talls saker, Utdeling av opptil 350 villreinkort
(iår med en kvote på 6000 dyr har vi en slik tildeling), behandling av 5-600 søknader om rypejakt og gjennomføring av  
prosjekter.  Særlig knytta til bygningsmassen. Jahren var også delaktig i Hardangervidda Fjelloppsyn sine oppdrag frem til han var 65.
Derfor må dette betegnes som en typisk livsstils-jobb. Arbeidet med å finne en etterfølger er igang. 
 
 
FJELLET NÅ!
27. oktober 2019
Vi tok en tur inn fra Dagali og gikk mot Nedre Hein. Slik var det!
Og det vil si at det både er greit å ta seg fram og å jakta. Rypa er vel på det nærmeste ferdig med mytinga og er hvit. Den sitter derfor 
opp mot eller i snøen. Og er skjør. Men om du ønsker deg en liten jakttur, er det fortsatt fullt mulig. Også inn fra nordsida i feltene Hein fra
Halne og inn til Tinnhølen mot Bakketjønn, er det ok forhold. Jegere har nettopp vært der og meldt om fine høstturer. Likevel må vi be alle
tenke seg om og ta hensyn både til været og vite hva de gjør. For på denne tida av året er sikkerheten viktig å tenke på. 
 
 
Tidligere artikler:
22.10.2019 Resultat villreinjakta.
07.10.2019 DAGSNYTT 18 KL. 18.17!
05.10.2019 TV2 REPORTASJE OM FJELLET OG DNT
26.09.2019 FLOTTE DAGER!
22.09.2019 VILLREINJAKTA SLUTT. LEVER INN KORTENE!
15.09.2019 Amputert start på rypejakta.
15.09.2019 Vi løser samfunnsoppdraget!
03.09.2019 RYPEKORTENE OG HYTTELEIE
23.08.2019 RYPEJEGERE- mer info!
21.08.2019 MEGET BRA MED RYPE! Taksering klar.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker