Øvre Numedal Fjellstyre
67 DYR FELT.
27. oktober 2017
Kun 67 villrein ble felt i høst på våre kort. I tillegg 6 dyr på kort fra Ulvik fjellstyre. Sjeldent dårlig.
Statistikken er endelig ferdig. Det er fortsatt slitsomt for kontoret å skaffe seg oversikt fordi endel hverken 
leverer kortene eller melder fra om resultatet. Men idag måtte det settes "strek" og resultatet foreligger.  
I prosent blir fellingen 13,3 fordi det må regnes ut fra 507 dyr som var vår tildeling. Vi ble tildelt 107 frie dyr og
200 simle/ungdyr inkl. kalv. Altså rett til å felle ialt 507 dyr. Når det så skal regnes prosent blir det litt merkelige 
tall. Det vil jo ikke være mulig å få 100 % fordi det ikke er nok kalver til å oppnå dette. Kvoten på kalv er vel 
såpass som det dobbelte av det antall kalver som faktisk finnes på Hardangervidda.  
Vi har jo også hatt dårlige år tidligere. Og det definerer vi som år med under 100 fellinger. 2009 ble det felt 
så få som 25 dyr. Men kvoten var også svært lav (vi hadde 78 dyr). 2008: 39 dyr. 2007: 20. Med de siste årene 
har det vært noenlunde greit. Ifjor 117 dyr. 2015: 102. 
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker