Øvre Numedal Fjellstyre
Å stend dyra hen?
9. august 2019
Mange har i disse dager stilt seg spørmålet: Hvor er villreinen på Hardangervidda og hvor vil den ta veien fra lørdag 10. aug. når jakta starter?
Det vi vet har vi fått fra ei oppsynssamling igår. Der har vi fått informasjon om at dyr står opp mot Storhellertjønnhovda. Altså på grensa mellom Telemark
Buskerud helt sør i allmenningen.  Nærmere bestemt sør for Lågaros turisthytte.
Ikke ukjent for oss som har jakta i området at reinen trekker opp der. Og så er det meldt om at det var dyr ved Vråsjøen. Det er lenger ned 
i Telemark. Nærmere bestemt sør-øst for Kallungssjøen. Men på rette sida av Kvenna - som alltid er en barriere. 
Ellers må vi dessverre si at hovedtyngden står ganske langt fra Buskerud. De er nedi Telemark og sør for Kvenna. Men med nordlige vindretninger i 
ganske nær fremtid, kan endringer fort skje. Slik som forrige helg da det var dyr ved Lågaros og disse ønsket seg over Lågen. Men fiskerne var 
antakelig en hindring også denne gangen. 
Til slutt ønsker vi alle LYKKE TIL! Og at alle tar hensyn til hverandre både i felt og i husvære. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker