Øvre Numedal Fjellstyre
MEGET BRA MED RYPE! Taksering klar.
21. august 2019
Så er konklusjonen etter årets taksering av lirype klar. MEGET BRA MED FUGL!  Siden vi nå har ei datarekke helt tilbake til 2006, kan vi tolke resultatene sikkert. Og er trygge på at det også utenom takseringsområdet er bra med fugl. Ihverfall lirype. Fjellrypa knytter det seg større usikkerhet til. Se litt om årsaken nedenfor.
Vi regner normalt med at når det er over 20 ryper pr. km2 har vi et høstbart overskudd. Nå med 33,6  er vi derfor godt innenfor å høste. Ifjor var det ekstremt bra med over 40 ryper pr. km2. Kyllingproduksjonen har iår et snitt på snaue 5 pr. par.
Optimismen var stor hos oss her øst på Hardagnervidda fra i vinter for vi hadde en eventyrlig stamfuglbestand. Riktignok var det mange jegere inne i Øvre Numedal ifjor, men vi er jo at de som har noe mindre tro på at jakt alene ødelegger en bestand. For å sitere fagansvarlig Jo Inge Breisjøberget i Statskog:”Rypas naturlige fiender som rødrev, mink og røyskatt, gjør betydelig større innhogg i rypebestanden om våren enn jegerne gjør om høsten.”
Likevel var vi noe bekymra for to forhold:
1. Lite smågnagere.
Dette er en nøkkelart for ved liten bestand av disse, tar predatorene i større grad rypekyllinger og egg.
2. Kulde og snø i starten av juli.
Disse faktorene gjorde nok at vi ikke fikk “all time high.”  Og var litt usikre på årets bestand. 
Noen begrensinger har vi likevel i de mest populære og lettest tilgjengelige områdene. Dette gjelder Bakketjønn-, Tinnhølen-, Rauhelleren- og Halne/Hein-området. Mens vi på sørsida av Numedalslågen som omfatter Lågaros og Hette, på tilsammen 150 000 da., ikke har begrensninger i uttaket. Dette er tyngre tilgjengelige områder der det naturlig begrenser seg. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker